Меню

Останні новини

До Дня медичного працівника

До Дня медичного працівника

Головне управління статистики інформує. На початок 2018 року в медичних закладах області працювало 8,4 тис. лікарів усіх спеціальностей та 14,5 тис. осіб середнього медичного персоналу. У порівнянні з попереднім роком кількість лікарів зросла на 0,5%, середнього медичного персоналу – зменшилась на 1,7%. Забезпеченість лікарями та середнім медичним персоналом населення області є однією з найвищих в Україні і становить 61 лікар та 106 осіб середнього медичного персоналу у розрахунку на 10 тис. населення (за останніми даними в середньому по державі – 44 та 87 осіб відповідно). На одного лікаря припадає 163 мешканці Прикарпаття, а на одного середнього медичного працівника – 95 (у 2016 році – 164 та 93 особи відповідно).

1 | 2018-06-18

Громадські організації у 2017 році

Громадські організації у 2017 році

Головне управління статистики інформує. Про результати своєї діяльності за 2017р. органам державної статистики в області прозвітували 1478 керівних органів громадських організацій, або 5,7% їх кількості по Україні.

2 | 2018-06-14

Індекс споживчих цін у травні 2018 року

Індекс споживчих цін у травні 2018 року

Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє.

7 | 2018-06-13

Здійснення наукових досліджень і розробок у містах та районах області у 2017 році

Здійснення наукових досліджень і розробок у містах та районах області у 2017 році

Головне управління статистики інформує. У 2017 році на підприємствах та в організаціях області, які здійснювали наукові дослідження і розробки, кількість працівників, задіяних у виконанні таких робіт (з урахуванням сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру) становила 580 осіб. Найбільше науковців (87,1% загальнообласної кількості) сконцентровано в обласному центрі, у містах Яремче та Калуші їх частка становила 5,4% та 1,9% відповідно, у Тлумацькому районі – 2,9%, Верховинському – 1,2%, Надвірнянському – 1%, Тисменицькому – 0,5%.

1 | 2018-06-13

Здійснення наукових досліджень і розробок в області у 2017 році

Здійснення наукових досліджень і розробок в області у 2017 році

Головне управління статистики інформує. У 2017 році на підприємствах та в організаціях області, які здійснювали наукові дослідження і розробки, кількість працівників, задіяних у виконанні таких робіт (з урахуванням сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру) склала 580 осіб, з них 83,3% – це дослідники, 5% – техніки, 11,7% – допоміжний персонал.

2 | 2018-06-12

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ  СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–КВІТЕНЬ 2018 РОКУ

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–КВІТЕНЬ 2018 РОКУ

За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області.

1 | 2018-06-11

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності  міст та районів області у січні–березні 2018 року

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності міст та районів області у січні–березні 2018 року

Головне управління статистики інформує. На 1 квітня 2018р. загальний обсяг прямих інвестицій, залучених в економіку області з початку інвестування, склав 937,2 млн.дол. США.

1 | 2018-06-11

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами міст та районів області у січні–квітні 2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами міст та районів області у січні–квітні 2018 року

Головне управління статистики інформує. За січень–квітень 2018р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 22,9 млрд.грн, що склало 2,8% її загального обсягу по Україні.

5 | 2018-06-11

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами області у січні–квітні 2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами області у січні–квітні 2018 року

Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні–квітні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 22,9 млрд.грн (у січні–квітні 2017р. – на 13,8 млрд.грн).

2 | 2018-06-11

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності області  у січні–березні 2018 року

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності області у січні–березні 2018 року

Головне управління статистики інформує. Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 квітня 2018р. становив 937,2 млн.дол. США, що у розрахунку на одну особу населення склало 681,1 дол. У січні–березні 2018р. в економіку області інвестовано 21,9 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу) та вилучено 13,1 млн.дол. США. Сукупний обсяг іноземного капіталу порівняно з обсягом інвестицій на початок 2018р. збільшився на 3,6%.

5 | 2018-06-05

Прийняття в експлуатацію житла за містами та районами області у січні–березні 2018 року

Прийняття в експлуатацію житла за містами та районами області у січні–березні 2018 року

Головне управління статистики інформує. У січні–березні 2018р. в області прийнято в експлуатацію 83,6 тис.м2 загальної площі житлових будівель нового будівництва, що склало 83,1% обсягів відповідного періоду 2017р.

5 | 2018-06-05

Стан ринку послуг області у I кварталі 2018 року

Стан ринку послуг області у I кварталі 2018 року

Головне управління статистики інформує. На ринку послуг області упродовж І кварталу 2018 року працювало понад 1,7 тис. підприємств (юридичних осіб) та їх відокремлених підрозділів, основним видом діяльності яких є надання послуг. Обсяг реалізованих ними послуг за цей період склав 2 млрд.грн, майже половину з яких реалізовано населенню. Вагомою була частка послуг, реалізованих населенню, у містах Коломиї (81% від загального обсягу наданих послуг), Яремче (71,1%), Бурштині (70,7%), Косівському (47,9%), Рогатинському (46,3%) та Тлумацькому (40,7%) районах.

5 | 2018-06-05

До Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища

До Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища

Головне управління статистики інформує. Відзначення Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища є одним із способів привернути увагу світової громадськості до проблем довкілля.

12 | 2018-06-05

Утворення та поводження з відходами в Івано-Франківській області за містами та районами у 2017 році

Утворення та поводження з відходами в Івано-Франківській області за містами та районами у 2017 році

Головне управління статистики інформує. Протягом 2017 року в області утворилось (за попередніми даними) 1948,8 тис.т відходів, що дещо перевищує (на 0,7%) рівень 2016 року.

5 | 2018-06-04

Утворення та поводження з відходами в Івано-Франківській області у 2017 році

Утворення та поводження з відходами в Івано-Франківській області у 2017 році

Головне управління статистики інформує. Протягом 2017 року в області утворилось (за попередніми даними) 1948,8 тис.т відходів, що на 0,7% більше, ніж у 2016 році, у тому числі відходів І класу небезпеки – 8,8 т (на 6,2% більше), ІІ класу – 0,7 тис.т (на 22,9% більше), ІІІ класу – 6,1 тис.т (у 2,9 раза більше), IV класу небезпеки – 1942 тис.т (на 0,5% більше). У загальнодержавних обсягах утворених протягом року відходів частка області є незначною і склала 0,5%.

5 | 2018-06-04

Прийняття в експлуатацію житла в Івано-Франківській області у січні–березні 2018 році

Прийняття в експлуатацію житла в Івано-Франківській області у січні–березні 2018 році

Головне управління статистики інформує. У січні–березні 2018р. в області прийнято в експлуатацію 83,6 тис.м2 загальної площі житлових будівель нового будівництва, що склало 83,1% обсягів січня–березня попереднього року. У сільській місцевості збудовано 67,2% загальнообласного обсягу житла, у міських поселеннях – 32,8%.

4 | 2018-06-04

Інвестиційне забезпечення економіки області  у січні–березні 2018 року

Інвестиційне забезпечення економіки області у січні–березні 2018 року

Головне управління статистики інформує. За січень–березень 2018р. підприємствами та організаціями області освоєно 1763,3 млн.грн капітальних інвестицій, що на 44,6% більше від обсягу січня–березня 2017р. За обсягом освоєних капітальних інвестицій серед регіонів держави Івано-Франківщина посіла 11 місце, за індексом – 8.

4 | 2018-06-04

Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях міст і районів області станом на 1 травня 2018 року

Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях міст і районів області станом на 1 травня 2018 року

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 травня 2018р. заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області становила 24,8 млн.грн, що складає 1,8% фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2018р.

4 | 2018-06-04

Заробітна плата штатних працівників та стан її виплати у квітні 2018 року

Заробітна плата штатних працівників та стан її виплати у квітні 2018 року

Головне управління статистики інформує. Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у квітні 2018р. становив 7170 грн, що у 1,9 раза перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн).

19 | 2018-06-04

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств області та стан їх взаєморозрахунків у січні–березні 2018 року

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств області та стан їх взаєморозрахунків у січні–березні 2018 року

Головне управління статистики інформує. У січні–березні 2018 року великими та середніми підприємствами області отримано позитивний фінансовий результат діяльності до оподаткування в загальній сумі 2189,8 млн.грн (у відповідному періоді 2017 року – 54,8 млн.грн).

8 | 2018-05-30

В початок Попередня 1 2 Наступна В кінець

Голова РДА

БІЛІНСЬКИЙ ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ

Голова Рогатинської районної державної адміністрації


Тел. приймальні:
24-300; т/ф 24-780


e-mail: rogatyn_rda@i.ua

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Портали

Курс валют

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини