Меню

36 | 2017-07-02

Заходи щодо запобігання корупції

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови

Рогатинської райдержадміністрації

_________________ Демчишин С.З.

____ _________________ 201__ року

 

ПЛАН

заходів щодо запобігання та протидії корупції

у Рогатинській районній державній адміністрації на 2017 рік

з/п

Організаційні заходи

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Очікуваний результат

1.

2.

3.

4.

5.

1

Забезпечення вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання, виявлення та усунення конфлікту інтересів в діях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування і прирівняних до них осіб

постійно

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, вжиття заходів щодо усунення потенційного чи реального конфлікту інтересів, усунення наслідків вчинення дій, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів

2

Проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються районною державною адміністрацією з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

постійно

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Усунення корупціогенних чинників у діяльності райдержадміністрації, виявлення та усунення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

3

Забезпечення оновлення розділу "Антикорупційна діяльність" на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, висвітлення інформації про заходи щодо запобігання проявам корупції в райдержадміністрації

Постійно

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Висвітлення інформації про заходи щодо запобігання проявам корупції в райдержадміністрації з метою інформування громадськості про діяльність у сфері запобігання та виявлення корупції

4

Забезпечувати ознайомлення осіб, які претендують на зайняття посад у райдержадміністрації, із спеціальними обмеженнями, встановленими Законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції»

постійно

Відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Активізації роботи з питань запобігання проявам корупції

5

Проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком

постійно

Відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Недопущення зайняття посад особами, щодо яких за результатами спеціальної перевірки встановлено обставини, які є підставою для відмови у призначення на посади, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посади з підвищеним корупційним ризиком

6

Забезпечення ефективної реалізації та застосування Закону України "Про очищення влади"

постійно

Відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Недопущення зайняття посад в райдержадміністрації особами, щодо яких застосовуються заборони, передбачені положеннями Закону України "Про очищення влади"

7

Забезпечення подання у встановленому порядку декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом проведення інформаційної компанії щодо порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до ст..45-46 ЗУ «Про запобігання корупції»

до 01 квітня 2017 року

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

Забезпечення своєчасного та правильного заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та відкритості і прозорості діяльності суб’єктів декларування

8

Організація проведення перевірок фактів подання суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в райдержадміністрації декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій відповідно до ст.. 49 Закону України «Про запобігання корупції»

Постійно (відповідно до термінів, визначених порядком перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій)

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Забезпечення контролю за додержанням суб’єктами декларування вимог ст..45 ЗУ «Про запобігання корупції» щодо обов’язку подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та своєчасності її подання

 

9

Забезпечення проведення інформаційної кампанії щодо порядку подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, передбачені частиною другою статті 52 ЗУ «Про запобігання корупції»

постійно

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Підвищення рівня правових знань осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, забезпечення вчасного та правильного заповнення форми повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб’єктів декларування

10.

Вжиття заходів щодо забезпечення належної реалізації ЗУ «Про публічні закупівлі», в тому числі щодо недопущення конфлікту інтересів у членів тендерних комітетів, керівників замовника при організації та проведенні процедур закупівель

постійно

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері здійснення державних закупівель, забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель , запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції

11.

Вжиття заходів щодо забезпечення реалізації ЗУ «Про відкритість використання публічних коштів», зокрема щодо оприлюднення достовірної, точної та повної інформації про використання публічних коштів на єдиному веб-порталі використання коштів

постійно

Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

Забезпечення доступу до інформації про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів місцевих бюджетів

12.

Забезпечення розгляду пропозицій, скарг та звернень громадян, що надходять до районної державної адміністрації, стосовно порушення антикорупційного законодавства

Постійно

Загальний відділ апарату райдержадміністрації, головний спеціаліст відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Підвищення рівня довіри громадян до органів виконавчої влади

органів виконавчої влади

13.

Забезпечення постійного доступу громадськості до розпоряджень районної державної адміністрації, районних цільових програм шляхом розміщення їх на офіційному веб-сайті райдержадміністрації

Постійно

Загальний відділ апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, відділ організаційно-інформаційної роботи апарату райдержадміністрації

Підвищення рівня довіри громадян до органів виконавчої влади

14.

Висвітлення фактів корупційних діянь, вчинених посадовими особами райдержадміністрації, та інформування громадськість щодо застосування до правопорушників відповідних заходів

Постійно

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Прозорість і відкритість у діяльності органів виконавчої влади

15.

Забезпечення ведення та своєчасного оновлення розділу "Адміністративні послуги" на веб-сайті райдержадміністрації

Постійно

ЦНАП, структурні підрозділи райдержадміністрації

Інформування громадськості про порядок та умови надання адміністративних послуг, створення зручних та доступних умов для реалізації юридичними і фізичними особами права на одержання адміністративних послуг

16.

Здійснення моніторингу змін, які відбуваються у антикорупційному законодавстві та пов’язаних з ними підзаконних актах, і у разі необхідності ініціювати проведення додаткових навчальних заходів у райдержадміністрації

Постійно

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації, головний спеціаліст відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Підвищення рівня правових знань осіб, уповноважених на виконання функцій держави

Голова РДА

БІЛІНСЬКИЙ ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ

Голова Рогатинської районної державної адміністрації


Тел. приймальні:
24-300; т/ф 24-780


e-mail: rogatyn_rda@i.ua

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Портали

Курс валют

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини