Меню

20 | 2017-06-05

Програма

СХВАЛЕНО                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження                                                                                               рішення 7 сесії
райдержадміністрації                                                                                       7 скликання районної ради
від 07.02.2017 року №45                                                                                 від 28.02.2017р.№ 185-7/2017
 
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Рогатинського району на 2017 рік
 
Замовник програми Рогатинська районна державна адміністрація
 
Розробник програми Відділ економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації
 
Керівник програми
 
Перший заступник
голови райдержадміністрації _________________ Демчишин С.З.
 
Погоджено
 
Відділ економічного
розвитку і торгівлі та
інфраструктури райдержадміністрації _________________ Штогрин В.В.
 
 
Фінансове управління
райдержадміністрації _________________Ощипок М.С.
 

 

№ п/п

Назва розділу

Сторінка

 

Паспорт Програми соціально-економічного та культурного розвитку Рогатинського району на 2017 рік

3

 

ВСТУП

5

1

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РОГАТИНСЬКОГО РАЙОНУ

6

1.1

Соціально-економічний розвиток Рогатинського району у 2016 році

6

1.2 Хід виконання у 2016 році районних цільових програм у відповідних галузях і сферах діяльності 22

1.3

Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери району

23

2

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ НА 2017 РІК

27

3

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РАЙОНУ У 2017 РОЦІ

28

3.1

Податково-бюджетна політика

28

3.2

Розвиток реального сектору економіки

29

3.2.1

Промисловий комплекс

29

3.2.2

Паливно-енергетичний комплекс

29

3.2.3

Енергоефективність та енергозбереження

29

3.2.4

Агропромисловий комплекс. Земельні відносини. Лісове господарство

 

 

 • агропромисловий комплекс

29

 

 • земельні відносини

30

 

 •   лісове господарство

30

3.2.5

Дорожнє господарство, транспорт та зв’язок

 

 

 • дорожнє господарство

30

 

 •  транспорт та зв’язок

30

3.2.6 Будівельна діяльність  

 

 • розвиток будівельної галузі;

31

 

 • містобудування та архітектура

31

3.2.7

Житлово-комунальне господарство, житлова політика

31

3.3

Забезпечення умов для соціально-економічного розвитку району

32

3.3.1

Інвестиційна та інноваційна діяльність

32

3.3.2

Споживчий ринок. Цінова політика

32

3.3.3

Розвиток підприємництва

33

3.3.4

Розвиток туристичної галузі

33

3.3.5

Зовнішньоекономічна діяльність

33

3.3.6

Розвиток міжнародного співробітництва

34

3.3.7

Управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району

34

3.3.8

Підвищення ефективності діяльності апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

34

3.4

Розвиток гуманітарної та соціальної сфери

36

3.4.1

Охорона здоров’я

36

3.4.2

Освіта

36

3.4.3

Демографічний розвиток. Молодіжна та сімейна політика

36

3.4.4

Культура

37

3.4.5

Фізична культура і спорт

37

3.4.6

Ринок праці та зайнятість населення

37

3.4.7

Оплата праці

38

3.4.8

Соціальний захист населення

38

3.4.9

Пенсійне забезпечення

39

3.4.10

Розбудова громадянського суспільства

39

3.4.11

Розвиток інформаційного простору

39

3.5

Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека

41

3.5.1

Зменшення забруднення навколишнього природного середовища

41

3.5.2

Запобігання та ліквідація наслідків природних та техногенних катастроф

41

3.5.3

Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, розвиток екомережі

41

3.6

Територіальний розвиток

42

3.6.1

Розвиток добровільно об’єднаних територіальних громад

42

3.6.2

Розвиток місцевого самоврядування в районі

42

3.6.3

Пріоритетні завдання райдержадміністрації щодо соціально-економічного розвитку району у 2016 році

43

 

Додатки

 

1

Динаміка основних показників економічного і соціального розвитку району за 2010-2015 роки

44

2

Основні показники соціально-економічного розвитку району на 2017 рік

45

3

Перелік районних цільових програм з питань соціально-економічного розвитку у відповідних галузях та сферах діяльності, які діятимуть у 2017 році

57

4

Заходи щодо здійснення у 2017 році аналітичних досліджень, прогнозування, програмування та моніторингу реалізації основних завдань програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2017 рік

62

5

Заходи щодо забезпечення завдань за основними напрямами економічної і соціальної політики району у 2017 році

 

ПАСПОРТ Програми соціально-економічного та культурного розвитку Рогатинського району на 2017 рік
 
Назва Програми
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Рогатинського району на 2017 рік
 
Підстави для розробки Програми
Закон України від 23.03.2000 року № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» і від 01 липня 2016 року № 399 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки»
 
Оприлюднення підготовки проекту Програми
на офіційному веб-сайті Рогатинської райдержадміністрації - ww2.gov.if.ua
 
Замовник Програми
Рогатинська районна державна адміністрація
 
Головний розробник Програми
Відділ економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації
 
Відповідальні за виконання програмних заходів (головні виконавці)
Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади
 
Цілі і завдання Програми
Стійкий розвиток економіки:
- стимулювання залучення інвестицій;
- стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу;
- забезпечення енергоефективності;
- удосконалення управління регіональним розвитком;
- забезпечення екологічної безпеки району.
Розвиток сільських територій:
- збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції;
- розвитку сучасних форм кооперації в аграрному секторі.
Розвиток людського капіталу:
- підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці
- підвищення обізнаності та соціальної активності жителів краю.
Розвиток туристично-рекреаційної сфери:
- підвищення туристично-рекреаційного потенціалу
 
Розділи Програми
Характеристика та тенденції розвитку Рогатинського району.
Цілі та завдання Програми.
Основні напрями економічної і соціальної політики району у 2017 році:
• податково-бюджетна політика;
• розвиток реального сектору економіки;
• забезпечення умов для економічного і соціального зростання;
• розвиток гуманітарної та соціальної сфери;
• охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека;
• територіальний розвиток
 
Строки реалізації Програми
2017 рік
 
Основні джерела фінансування заходів Програми
Кошти бюджетів всіх рівнів, державних і обласних фондів, бюджетні кошти призначені для фінансування програм, міжнародна технічна допомога, кошти донорських організацій, власні і залучені кошти підприємств і організацій, інші джерела не заборонені законодавством України
 
Система організації контролю за виконанням Програми
Контроль за виконанням заходів Програми здійснює райдержадміністрація.
Щокварталу моніторинг виконання заходів Програми забезпечує відділ економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

ВСТУП

Програму соціально-економічного розвитку Рогатинського району на 2017 рік (далі – Програма) розроблено відділом економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, за участю органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
 
Законодавчою основою для розроблення Програми є Закон України від 23 березня 2000 року № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» і від 01 липня 2016 року № 399 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки».
 
В основу Програми покладені ключові положення:
• Закону України «Про засади державної регіональної політики» від 5 лютого 2015 року № 156-VIII;
• Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 5 лютого 2015 року № 157-VIII;
• Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року №385;
• Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року затвердженої рішенням обласної ради від 17 жовтня 2014 року № 1401-32/2014;
• Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року, затвердженого рішенням обласної ради від 26 червня 2015 року №1680-37/2015;
• Програми соціально-економічного та культурного розвитку Івано-Франківської області на 2017 рік;
• районних цільових програм з питань соціально-економічного розвитку району.
 
Програма підготовлена на основі аналізу розвитку району за попередній період, основних стримуючих його чинників, визначає цілі, пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку та прогнозні показники розвитку району на 2017 рік, а також заходи, спрямовані на забезпечення необхідних умов для стабілізації економіки та запобігання економічному спаду. Реалізацію намічених заходів та досягнення запланованих показників передбачається здійснювати через економічні важелі державного регулювання та шляхом виконання районних цільових програм (додаток 3). Фінансування заходів цих програм здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей районного бюджету.
Прогнозні показники соціально-економічного розвитку району на 2017 рік сформовано за розрахунками структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.
З метою забезпечення балансу інтересів держави, найманих працівників та роботодавців визначені Програмою завдання і заходи реалізовуватимуться шляхом співпраці органів державної влади та місцевого самоврядування, профспілок і роботодавців.
 
Організацію виконання Програми здійснює районна державна адміністрація (її структурні підрозділи) спільно з районною радою, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які брали участь у розробці її відповідних розділів.
І. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РОГАТИНСЬКОГО РАЙОНУ
 
1.1. Соціально-економічний розвиток Рогатинського району у 2016 році
 
Протягом 2016 року структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установами, організаціями та підприємствами району, районною, міською, селищною та сільськими радами здійснювались заходи, які були спрямовані на виконання завдань програми соціально-економічного та культурного розвитку Рогатинського району.
 
Податково-бюджетна політика. За 2016 рік забезпечено виконання уточнених планових показників загального фонду без врахування трансфертів бюджету району на 113,9 відсотка. При плані надходжень 59104,0 тис.грн. поступило 67339,2 тис.грн. Додатково до запланованих доходів надійшло 8235,2 тис.грн. В порівнянні з минулим роком надходження до місцевих бюджетів збільшились на 27042,3 тис.грн. або на 67,1 відсотка.
В структурі доходів бюджету району найбільшу питому вагу складає податок на доходи фізичних осіб – 46,0 відсотка. За 2016 рік надходження цього податку склали 30599,4 тис.грн. або 108,5 відсотка до уточненого плану і на 11673,2 тис.грн. (61,7%) більше, ніж минулого року.
Суттєвим джерелом доходів місцевих бюджетів є плата за землю, якої за звітний період надійшло 15597,3 тис.грн. і на 6136,4 тис. грн. (64,9%) більше, ніж минулого року.
До спеціального фонду бюджету району надійшло податків і зборів в сумі 4901,5 тис. грн., що у 3 рази більше запланованих показників .
За 2016 рік забезпечено виконання уточнених планових показників по доходах районного бюджету на 109,1 відсотка. При плані доходів 28228,3 тис. грн. фактично надійшло 30802,3 тис.грн.(+ 2574,1 тис.грн.). В порівнянні з минулим роком доходи до районного бюджету за звітний період зросли на 61,8 відсотка.
До Державного бюджету за січень-грудень 2016р. мобілізовано 107764,83 тис. грн., що становить 158,7 відсотки, та на 74409,98 тис. грн. більше минулорічного періоду.
В умовах несвоєчасної сплати окремими СГД податкових зобов’язань в районі вживаються заходи стягнення щодо погашення заборгованостей.
Заборгованість по єдиному соціальному внеску станом на 01.01.2017 року становила 767,8 тис.грн., що на 534,0 тис.грн. менше, ніж станом на 01.01.2016 року.
З початку року з метою забезпечення стягнення заборгованості зі сплати єдиного внеску платникам направлено 1394 вимоги про сплату єдиного внеску на суму 7415,6 тис.грн. Відділом державної виконавчої служби в районі у січні-грудні забезпечено надходження в сумі 165,0 тис.грн . Всього у 2016 році в результаті вжитих заходів в рахунок погашення заборгованості зі сплати даного внеску надійшло 1559,0 тис.грн.
Податковий борг до зведеного бюджету станом на 01.01.2017 року становив 5156,1 тис.грн. та в порівнянні із сумою податкового боргу, яка була станом на 01.01.2016 року, збільшився на 511,5 тис.грн.
Найбільшу питому вагу в загальному обсязі податкового боргу станом на 01.01.2017 року складає заборгованість ТзОВ «Голд-Продукт» (536,1 тис.грн. або 10,4 відс.), СФГ Кулеші М.М. (1983,8 тис.грн або 38,5 відс.), громадян із плати за землю (1200,0 тис.грн. або 23,3 відс.).
З метою погашення заборгованості до бюджетів за 2016 рік направлено 232 податкові вимоги на суму 2151,1 тис. грн., проведено 280 співбесід з платниками податків щодо погашення податкового боргу, направлено 54 листи керівникам з проханням сплатити податкову заборгованість.
Сума надходжень до зведеного бюджету за 2016 рік в результаті вжитих заходів з погашення податкового боргу становить 2070,3 тис.грн..
Щодо проведення претензійно-позовної роботи, то станом на 01.01.2017 року в суді знаходилось 19 справ на загальну суму 2210,1 тис.грн.
Станом на 01.01.2017 року на виконанні в ДВС знаходиться 2 виконавчі листи про стягнення податкового боргу по ФОП Кулеші І.М на суму 28,9 тис.грн. та по ФОП Пахолок І.В на суму 2,2 тис.грн.
Промисловий комплекс. Промисловими підприємствами харчової, деревообробної, хімічної галузі, виробництва іншої неметалевої продукції, водопостачання та каналізації району за січень-жовтень 2016 року реалізовано продукції (товарів, послуг) на 456942,1 тис.грн., що склало 1,7% загальнообласного показника. Обсяг реалізованої промислової продукції в розрахунку на одиницю населення склав 10961,0 грн..
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за межі України (зовнішній оборот) становив 115405,3 тис.грн.. Частка зовнішнього обороту в загальному обсязі реалізації по району з початку року – 25,3%.
Агропромисловий розвиток. В галузі сільського господарства району у 2016 році працювало 95 сільгосппідприємств різних форм власності.
Рослинництво. Загальна площа ріллі в обробітку становила 38985 га, що складає 89,9 відсотка від загальної площі по районі (43370 га).
Сільгосппідприємствами було засіяно 25506 га ріллі, що становить 65,4 відсотка до усієї посівної площі в районі.
У структурі посівних площ за 2016 рік по всіх категоріях господарств зернові культури становили 18749 га або 48,1 відсотка.
Застосування новітніх технологій вирощування сільськогосподарських культур, посів високоякісним насінням, використання нової сучасної техніки дали можливість зібрати 119,6 тис. т зерна, разом із кукурудзою, при середній врожайності 62,3 ц/га, в тому числі озимої пшениці - 37320 т на площі 6747 га при середній врожайності 55,3 ц/га.
Агроформуваннями району з площі 12517 га отримано валовий збір зернових і зернобобових культур 83965 т при середній врожайності 67,1 ц/га, в тому числі валовий збір озимої пшениці - 22632 т з площі 3959 га при середній врожайності 57,2 ц/га.
В структурі зернових культур найбільшу питому вагу займала озима пшениця - 36,5 відсотка.
Найвищої врожайності озимої пшениці в 2016 році досягнуто в ТОВ «Захід Агро МХП» - 63,3 ц/га, ТзОВ «Уїзд» - 55,0 ц/га, ФГ «Тиблевич» - 50,6 ц/га, СГВК ім. Грушевського - 49,2 ц/ га, ФГ «Фруктово-Трейд» - 46,6 ц/га.
Агроформуваннями району зібрано 9,9 ц/га гречки. Намолочено 4232,7 т соняшника при врожайності 21,7 ц/га. Незважаючи на складні погодні умови, господарства району зібрали 12220 т сої при врожайності 28,3 ц/га.
У 2016 році в районі вирощувалася гірчиця біла на площі 135 га (врожайність 14,7 ц/га) та розторопша плямиста на площі 16 га .
В сільгосппідприємствах району накопано 1457 т картоплі при врожайності 194 ц/га.
Протягом останніх років в районі розвивається вирощування енергетичних культур (верба та тополя) та нових технічних культур (топінамбур). В 2016 році у ФГ «Вербава» заготовлено та реалізовано перші 40 м³ енергетичної верби для споживачів та 20 т топінамбуру в ФГ «Городьків» для переробки на інсулін.
Товаровиробниками району закладено добру основу під урожай 2017 року. По всіх категоріях господарств під озимий клин засіяно 15,0 тис.га, що становить 38,5 відсотка від наявної в районі ріллі, в тому числі озимі зернові посіяно на площі 11812 га, що на 2279 га більше, ніж минулого року. Сільськогосподарськими підприємствами посіяно 8572 га озимих зернових, а саме: озимої пшениці – 6674 га, озимого ячменю – 1884 га, озимого жита – 13,5 га. ТОВ «Захід Агро МХП» для експерименту посіяно 9 га озимого гороху сорту «Мороз».
Крім того, господарствами району посіяно 3203 га озимого ріпаку.
В галузі садівництва та ягідництва за власні кошти в закладено 2 га саду в ФГ «Вигода», 2,2 га малини в ТзОВ «Уїзд», 1,2 га слив в ФГ «Городьків», 2 га смородини та 1 га порічок в ФГ «Еталон Агро плюс».
Господарствами району в 2016 році проведено вапнування ґрунтів за власні кошти на площі 604,7 га, зокрема, в ФГ «Бурбуляк» на площі 133,7 га внесено 802 т вапняків, в ТОВ «Захід Агро МХП» на площі 471 га внесено 1699 т вапнякових добрив. ФГ «Тиблевич» за рахунок коштів обласного бюджету внесено 261 т вапняків на площі 38,6 га (використано 81,062 тис.грн.).
Покращення меліорованих земель - це один із факторів підвищення родючості земель. На території району знаходиться 107950 га меліорованих земель. В 2016 році з метою поліпшення родючості земель в с. Дегова проведено роботи за рахунок коштів сільського (42,647 тис. грн.) та районного (5,0 тис.грн.) бюджетів. В господарствах району для покращення водного та повітряного режиму меліорованих земель проводилось щілювання ґрунтів. Зокрема, в ТОВ «Захід Агро МХП» проведено щілювання на площі 702 га. Галицьким МУВГ на міжгосподарській осушній системі за рахунок бюджетних коштів виконано робіт в районі на суму 191 тис. грн.
Тваринництво. Протягом 2016 року в районі проводилась відповідна робота щодо розвитку громадського тваринництва та збереження тенденцій щодо нарощування обсягів виробництва продукції тваринництва.
Станом на 1 січня 2017 року в сільськогосподарських підприємствах району утримувалось 2578 гол. великої рогатої худоби, що на 417 гол. більше, ніж минулого року. Поголів’я корів збільшилося до минулого року на 84 голови.
В СВК ім. Грушевського утримується 453 голови ВРХ, в тому числі 182 корови молочного напрямку продуктивності, в ТзОВ «Уїзд» - 308 голів ВРХ, в тому числі 151 корова теж молочного напрямку продуктивності.
В районі є два господарства, де утримується поголів’я ВРХ м’ясного напрямку продуктивності (ФГ «ТОРО» - 867 гол. ВРХ, в т.ч. 88 корови, ФГ «Тиблевич» - 451 гол. ВРХ, в т.ч. 216 корів). Крім цього у фермерському господарстві «ТОРО» утримується 462 гол. овець, що на 111 гол. більше, ніж минулого року. За 2016 рік одержано приплоду 571 гол. овець.
На початок 2017 року в районі утримувалось 21,9 тис. голів свиней, в тому числі в ТзОВ «Росан-Агро» 20,6 тис. голів та в ФГ «Надія» - 611 голів.
В господарствах району покращилась робота щодо репродуктивної здатності відтворення маточного поголів’я. Протягом 2016 року одержано 632 телят, що на 18,1% більше, ніж у 2015 році. Для покращення генетичних ресурсів в районі працюють 2 племрепродуктори з розведення української чорно-рябої молочної породи (СВК ім. Грушевського та СГТОВ «Уїзд»).
В індивідуальному секторі району станом на 01.01.2017 року утримувалося 4545 гол. ВРХ, в тому числі 3392 корови, створено 38 міні-ферм сімейного типу, де утримається 304 гол. ВРХ, в тому числі 174 гол. корів. З метою покращення генетичних ресурсів в індивідуальному секторі в районі проводиться робота щодо створення пунктів штучного осіменіння. В першому півріччі 2016 року було створено додатково два пункти штучного осіменіння в с. Сарники та с. Явче, які доповнили мережу діючих (8 пунктів штучного осіменіння великої рогатої худоби в індивідуальному секторі).
Зміцнення кормової бази та дотримання технологічних процесів у тваринництві дали можливість збільшити валове виробництво молока в районі на 16,4 відсотка, досягнуто зростання середньодобових приростів на вирощуванні та відгодівлі ВРХ та свиней відповідно на 11 г та 23 г і становлять 562 г та 651 г. Протягом 2016 року реалізовано 7297 т на забій (у живій масі) худоби та птиці, що на 6,7 відсотка більше, ніж минулого року.
В 2016 році у с.Явче Рогатинського району запрацював молокоприймальний пункт зі збору молока від населення. За підтримки Канадського проекту SOCODEVI Львівським обласним об’єднанням сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів «Рівноправність» було завезено та змонтовано обладнання з прийому та аналізу якості молока.
На виконання заходів комплексної програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Івано-Франківської області на 2016-2020 роки для сільгосппідприємств Рогатинського району на розвиток галузі тваринництва з обласного бюджету було виділено 345,0 тис. грн, а саме: СВК ім. Грушевського – 100,0 тис.грн, ФГ «ТОРО» - 120,0 тис.грн, ФГ «Бурачок Віктора» - 65,0 тис.грн, СОК «ЕКОМ» - 60,0 тис.грн.
В районі працюють 7 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. За видами діяльності сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи надають селянам послуги з обробітку землі, догляду за культурами, збиранню врожаю, заготівлі, переробці та збуту картоплі, овочів, фруктів, молока.
Для забезпечення екологічно чистою продукцією в районі створено асоціацію сільськогосподарських товаровиробників з вирощування екологічно чистої продукції «Опільський край».
Земельні відносини. Протягом 2016 року відділом Держземагенства у Рогатинському районі:
- видано 2810 витягів з технічної документації про нормативно-грошову оцінку земельних ділянок для успадкування прав на земельні ділянки на підставі цивільно-правових угод;
- оформлено та видано 245 довідок з державної статистичної звітності про наявність земель та їх розподіл за власниками, користувачами, угіддями (форма 6 зем) відповідно до проектів відведення земельних ділянок;
- надано 19 висновків про наявність обмежень(обтяжень) у використанні земельних ділянок згідно розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. З 01.10.2016 року видача висновків проводиться по принципу екстериторіальності. Відділом подано на погодження 3 проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
- видано 83 довідки про наявність обмежень (обтяжень) у використанні земельних ділянок до технічної документації із землеустрою;
- у Державному земельному кадастрі зареєстровано 539 земельних ділянок ;
- видано 1038 витягів з Державного земельного кадастру про земельні ділянки для переоформлення прав на них в порядку спадкування;
- за погодженням з Рогатинською райдержадміністрацією внесено зміни у 243 сертифікати на право на земельну частку(пай);
- підготовлено 56 проектів розпоряджень голови Рогатинської районної державної адміністрації про передачу у власність земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
Прикарпатською універсальною товарною біржею відповідно до наказів Головного управління Держгеокадастру у Рогатинському районі розроблено проекти землеустрою щодо відведення на знеособлені 12 земельних ділянок , розташованих за межами населених пунктів з метою продажу (на аукціоні) права оренди.
Лісове господарство. За 2016 рік ДП «Рогатинський лісгосп» реалізувало продукції на загальну суму 15710 тис. грн. (24790 м3) , що становить 98,3% до відповідного періоду минулого року.
Реалізація продукції на 1 га загальної площі земель, які перебувають у постійному користуванні, за 2016 рік склала 1048 грн.
Протягом 2016 року заготовлено 26634 м3 деревини, що становить 85,1% до відповідного періоду минулого року. Від рубок головного користування заготовлено 16627 м3 деревини.
За 2016 рік рубки формування і оздоровлення лісу підприємством проведено на площі 684 га, при плані 430 га.
Площа суцільних зрубів становить 52 га.
Лісовідновлювальні роботи проведено на площі – 52 га, з них: природне відновлення - 29 га, посадка лісових культур - 23 га.
Вибірково-санітарні рубки проведено на площі 378 га, заготовлено 6842 м3 ліквідної деревини.
Очисток від засміченості проведено на площі 302 га, заготовлено 1259 м3 ліквідної деревини.
Дорожньо-транспортна інфраструктура. Філія “Рогатинська ДЕД” обслуговує 323,4 км автомобільних доріг загального користування, з них: 76 км - державного значення, 247,4 км – місцевого, 73 мости протяжністю 1039 м. п. та труб протяжністю 3846 м.п.
За 2016 рік філією виконано робіт на загальну суму 5992,8 тис.грн., а саме: з експлуатаційного утримання автодоріг державного значення (Мукачеве – Львів, Стрий -Тернопіль – Знам’янка, Куровичі – Рогатин) – 3936,6 тис.грн., автодоріг місцевого значення – 2056,2 тис.грн. Всі роботи виконані за рахунок коштів державного бюджету .
Проведено ремонтних робіт по угодах на суму 6209,0 тис.грн..
Зокрема, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, коштів державного фонду регіонального розвитку, спеціального фонду обласного бюджету та міського бюджету в районі проведено:
1. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Шашкевича в місті Рогатині - 1445,144 тис.грн..
2. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Угрина-Безгрішного в місті Рогатині - 187,820 тис.грн.
3. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Кудрика в місті Рогатині - 1157,07 тис.грн.
4. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Крип’якевича в місті Рогатині - 1477,331 тис.грн..
5. Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення (Уїзд-Чесники, Підгороддя-Фрага, Більшівці-Княгиничі, Бабухів-Погребівка, Кінашів-Нижня-Липиця) - 900,0 тис.грн.
Автотранспортне обслуговування. В районі на ринку пасажирських перевезень у приміському внутрішньорайонному сполученні працював один перевізник ПрАТ «Рогатинавто». Автопідприємство обслуговує 8 міжобласних маршру¬тів, 16 міжміських внутріобласних та 16 приміських маршрути. Протягом року ПрАТ «Рогатинавто» автобусним сполучення забезпечувало 76 населених пунктів району.
Містобудування та архітектура. Протягом 2016 року підготовлено і видано 94 висновки про наявні обмеження на використання земельних ділянок з аналізом схем відводу земельних ділянок та нанесенням містобудівних обмежень.
На звернення юридичних та фізичним осіб виготовлено та видано 19 паспортів на будівництво індивідуальних житлових будинків та господарських будівель, підготовлено та видано 8 містобудівних умов та обмежень забудову земельних ділянок. Виготовлено 1 паспорт прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Загалом розглянуто 166 заяв та звернень щодо забудови населених пунктів району та вжито відповідних заходів.
Відповідно до моніторингу забезпечення містобудівною документацією Рогатинського району відкореговано (внесено зміни) 3 генеральних плани населених пунктів району.
При управлінні містобудування та архітектури обласної державної адміністрації проведено 3 містобудівні ради з питань корегування (розробки) генеральних планів населених пунктів Рогатинського району.
На стадії розробки корегування (внесення змін) генеральних планів населених пунктів району в НДІ «Діпромісто» м. Івано-Франківськ знаходиться понад 15 генеральних планів.
Відповідно до ст. 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. № 559 «Про містобудівний кадастр» створено службу містобудівного кадастру. На даний час проводиться інвентаризація картографічних матеріалів.
Житлово-комунальне господарство. Протягом 2016 року житлово-комунальними підприємствами району проведено наступні роботи:
ДП «Рогатин-Водоканал»:
Завершено роботи з реконструкції водопровідних мереж по вул. Коцюбинського протяжністю 180 м (кошти міського бюджету).
Проведено заміну водопровідних мереж по вул. Галицька, 67 протяжністю 45 м, часткову заміну водопровідних мереж по вул. Старомлинська,12, Драгоманова, П. Могили протяжністю 40 м.
На проведення вищевказаних робіт витрачено 246,0 тис. грн. власних коштів та коштів місцевого бюджету.
Проведено очистку каналізаційних мереж по вул. Галицька на суму 95,0 тис. грн.
КП «Рогатинське будинкоуправління»:
Проведено ремонт під’їздів житлових будинків по вул. Галицька, 117,119, Чорновола,13, Коцюбинського,2, ремонт фасаду із заміною вікон сходових площадок та дверей по вул. Миру,6, заміну водопровідних і каналізаційних мереж (стояків) житлового будинку по вул. Шевченка,1а, електрообладнання підвалів по вул.Чорновола,13, Коцюбинського,2.
Всі роботи виконувались за кошти міського бюджету.
КП «Благоустрій-Р» протягом 2016 року додатково встановлено 402 світильники вуличного освітлення у м.Рогатин, з них 200 шт.- із світлодіодними лампами.
На виконання регіональної цільової програми зовнішнього освітлення селищних та сільських населених пунктів області до 2020 року за звітний період на території району:
-влаштовано та експлуатуються 24 світильники зовнішнього освітлення в селі Воскресинці (за рахунок коштів обласного бюджету - 15,0 тис. грн. при співфінансуванні Воскресинцівської сільської ради – 12,0 тис.грн. та інвесторів - 8,0 тис.грн.);
-влаштовано 40 світильників зовнішнього освітлення в селі Добринів (за рахунок коштів обласного бюджету -15,0 тис. грн. при співфінансуванні з сільського бюджету - 80,0 тис. грн.).
Житлова політика. За січень–вересень 2016 р. у Рогатинському районі прийнято в експлуатацію приватні будинки загальною площею 1,733 тис.м2. Порівняно з січнем–вереснем 2015 р. загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у районі зменшилась на 38,2%.
Інвестиційна діяльність. За 9 місяців 2016 р. у розвиток економіки району вкладено 44052 тис.грн. капітальних інвестицій (1,0% до загального обсягу капітальних інвестицій по області) проти 34234 тис.грн. за 9 місяців 2015 року.
У розрахунку на одну особу населення району освоєно 1053,9 грн. капітальних інвестицій проти 809,3 грн. за 9 місяців 2015 року.
У структурі фінансування капітальних інвестицій найбільшу питому вагу становили власні кошти підприємств та організацій – 81,4%.
Станом на 01 жовтня 2016 р. в економіку Рогатинського району іноземними інвесторами вкладено 26,7 млн.дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), що становить 100,2% до початку 2016 року.
Частка прямих іноземних інвестицій, зосереджених в районі, становить 3,1% загальнообласного показника та відповідає 4 місцю серед районів та міст обласного значення.
Споживчий ринок. На території району функціонує розгалужена мережа об’єктів роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, яка налічує 298 магазинів (150 – міська місцевість, 148 – сільська), 32 заклади громадського харчування (кафе, бари, ресторани). Крім того, в районі працює 5 АЗС, 8 аптек та 3 аптечні кіоски, 2 відкритих ринки, одна продовольча гуртівня та 4 – будівельних матеріалів.
За 2016 рік в районі відкрито 5 закладів торгівлі та 3 аптеки.
Оборот роздрібної торгівлі у січні–вересні 2016р. становив 558,1 млн.грн., що на 2,4% більше обороту відповідного періоду 2015 року. Обсяг роздрібного товарообороту за січень–вересень 2016р. склав 187,2 млн.грн., що становить 101,4% до відповідного періоду минулого року.
Розвиток підприємництва. Протягом 2016 року в районі зареєстровано 133 суб’єкти підприємницької діяльності: 110 - фізичних осіб, 23 - юридичних особи. Скасували реєстрацію 89 фізичних осіб та 13 юридичних осіб.
Станом на 01.01.2017 року кількість платників, що перебувають на обліку у Рогатинському відділенні Калуської ОДПІ, становила 1819 з них: юридичних осіб – 989, СГД- фізичних осіб – 830.
Значне місце серед заходів активної політики зайнятості займає орієнтація безробітних громадян на зайняття підприємницькою діяльністю. З цією метою районним центром зайнятості проведено 36 тематичних семінарів з питань підприємницької діяльності, в яких взяли участь 257 осіб та надано 56 консультацій з питань підприємництва.
5 осіб отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю, із них 3 жителів сільської місцевості.
Адміністративні послуги. З метою створення належних умов надання адміністративних послуг в районі функціонує центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). За 2016 рік ЦНАПом надано 12288 адміністративних послуг, що на 2500 послуг більше, ніж за 2015 рік. З 01.09 2016 року, крім послуг Держземагенства, міграційної служби, дозвільного характеру, через ЦНАП можна провести державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи –підприємця, реєстрацію речових прав на нерухоме майно.
Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності Рогатинського району за 9 місяців 2016р. склали 6,3 млн.дол. США, імпорту – 3,6 млн.дол. США. У порівнянні з відповідним періодом 2015 р. обсяги експорту збільшилися в 1,6 раза, імпорту – зменшилися на 14,3%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 2,7 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,77.
Питома вага Рогатинського району в загальнообласних обсягах експорту товарів склала 1,7%, імпорту – 1,2%.
Партнерами у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 29 країн світу.
Понад 85% обсягів експорту товарів з району припадало на Туреччину, Білорусь, Польщу, Німеччину та Нідерланди. За межі країни переважно відвантажували деревину і вироби з деревини, продукти тваринного походження, різні промислові товари, продукцію хімічної і пов’язаних з нею галузей промисловості та продукти рослинного походження.
Найбільші обсяги імпорту району надійшли з Болгарії, Польщі, Саудівської Аравії, Німеччини, Великої Британії та Угорщини. Основу надходжень з-за меж країни складали механічні машини, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, продукція хімічної і пов’язаних з нею галузей промисловості.
Управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району. Протягом 2016 року проведена значна робота щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району. Зокрема, укладались договори оренди на майно спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району. Станом на 01.01.2017 року діє 21 такий договір.
Виготовлено технічну документацію на будинок Рогатинського районного суду та адміністративний будинок районної ради.
ДП «Івано-Франківський інститут землеустрою» завершуються роботи по детальних планах територій на земельні ділянки, проводяться тахеометричні зйомки та виготовляються проекти відведення на земельні ділянки, на яких розміщені об'єкти спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району.
Один із об'єктів нерухомого майна - будівля спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, яка знаходиться в м. Рогатині, по вул. Шашкевича, 19 передана безоплатно у постійне користування громадській організації «Воїни антитерористичної операції Рогатинщини» з метою облаштування квартир для учасників АТО.
З метою збереження об'єктів нерухомого майна в належному стані та їх цілісного використання виконавчим апаратом районної ради, за участю депутатів районної ради, розроблена районна Програма підтримки та збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Рогатинського району на 2016-2021 роки, яка затверджена рішенням 5 сесії районної ради сьомого скликання від 15.09.2016 року №106-5/2016.
Охорона здоров’я. З початку року в районі функціонувало 60 лікувально-профілактичних закладів, з них :
• центральна районна лікарня (далі-ЦРЛ) з поліклінікою на 500 відвідувань в зміну і стаціонаром на 190 ліжок, в т.ч. 6 реанімаційних ліжок.
• Букачівська міська лікарня (далі-МЛ) з поліклінікою на 50 відвідувань в зміну і стаціонаром на 20 ліжок.
• 12 сільських лікарських амбулаторій, в тому числі 10 амбулаторій лікаря загальної практики-сімейної медицини;
• 46 фельдшерсько-акушерських пунктів.
Всього в районі розгорнуто 210 стаціонарних ліжок. Забезпеченість населення стаціонарними ліжками на 10 тис. населення становить 50,5. За 2016 рік зайнятість ліжка становить 323,5, план ліжко/днів виконано на 95%.
Протягом 2016 року на утримання закладів охорони здоров’я району профінансовано 37261,8 тис. грн., з них на: оплату праці працівників - 30083,6 тис. грн., що складає 80,7% від загальної профінансованої суми, медикаменти та перев’язувальний матеріал – 1963,4 тис. грн., продукти харчування – 417,9 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносії – 3211,4 тис. грн.
За 2016 рік залучено 933,0 тис. грн. позабюджетних коштів (благодійні внески та платні послуги).
Відповідно до підписаної угоди між посольством Японії в Україні та Івано-Франківською обласною організацією Товариства Червоного Хреста в ході впровадження проекту програми КУСАНОНЕ для центральної районної лікарні придбано апарат ультразвукової діагностики TOSHIBA Xario 100 із 4-ма датчиками на загальну суму 1427,910 тис.грн., з яких 92,433 тис.грн. – кошти районного бюджету та 2,5 тис.грн. – спец.кошти ЦРЛ.
Освіта. В районі у 2016/2017 навчальному році функціонує 48 загальноосвітніх навчальних закладів та 6 філій, в яких навчається 3575 дітей, 2 позашкільні заклади (722 дітей), 8 дошкільних навчальних закладів (411 вихованців), 9 навчально-виховних комплексів (171 дошкільня). Контингент учнів щороку зменшується, що суттєво впливає на формування бюджету галузі. Формульний підхід до формування бюджету не дозволяє забезпечити фінансування всіх статей видатків.
За 2016 рік на утримання галузі профінансовано 81975,2 тис. грн., з них 66409,2 тис.грн. – на заробітну плату або 81% від усієї профінансованої суми, 10712,7 тис. грн. – на енергоносії.
Важливим питанням є організація харчування учнів 1- 4 класів, дітей – сиріт та дітей, які перебувають під опікою, дітей з малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких є учасниками АТО. В кошторисі видатків на харчування передбачено 2753,3 тис. грн., з них: 511,6 тис. грн. передані як субвенція сільськими радами для харчування дітей 1-4 класів. Профінансовано за 2016 рік 2091,7 тис. грн.
Для підготовки навчальних закладів району до роботи в осінньо-зимовий період, зокрема, на наладку автоматики у котельнях та паливних, технічне обслуговування котелень, повірку коректорів газу та лічильників, повірку газових сигналізаторів, чистку димоходів, експертизу газових печей Карпатським експертно-технічним центром використано 181,6 тис.грн.
Упродовж жовтня – грудня 2016 року в районі проведено ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, в яких взяло участь 1014 учнів навчальних закладів району.
Серед учасників районного етапу І місце здобуло 85 учнів, ІІ місце – 134 учні, ІІІ місце -212 учнів. У грудні 2016 року проведено ІІ етап Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (234 учасники) та ІІ етап Міжнародного мовно – літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка (135 учасників).
Культура. В районі функціонує 111 закладів культури, до яких входять 51 бібліотека, 59 клубних закладів, дитяча школа мистецтв ім.Бориса Кудрика.
Протягом 2016 року видатки на галузь становили 8954,9 тис.грн., з них: на заробітну плату – 8066,1 тис. грн. або 90,1% від загальної профінансованої суми, енергоносії – 348,0 тис. грн., масові заходи – 79,3 тис. грн.
При клубних закладах діє 349 гуртків аматорської творчості, до яких залучено понад 3939 учасників, 52 дитячих клубних формувань, в яких займається 623 учасники-дітей.
26 аматорських колективи носять звання «народний», 2– звання «зразковий». Зокрема, у 2016 році 11 колективів району гідно представляли наш регіон на обласному, Всеукраїнському та міжнародному рівнях.
З початку року в районі за участю кращих фольклорних, танцювальних колективів проведено 18 культурно-мистецьких заходи. Проведено районний огляд-конкурс читців, присвячений 202-ій річниці від дня народження Т.Г.Шевченка, виїзні обмінні концерти, кущові огляди аматорських колективів району, районний семінар по клубній роботі на базі районного будинку культури, районний відбірковий огляд-конкурс клубних закладів у сільській місцевості, творчий звіт народного аматорського чоловічого хору «Сурма» міської ради, Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, Всеукраїнський день бібліотек тощо.
Протягом 2016 року в бібліотеках-філіалах району організовувалися книжкові виставки до знаменних і пам’ятних дат, літературно-мистецькі вечори.
Учні дитячої школи мистецтв ім. Б.Кудрика брали участь в обласного конкурсі творчих колективів серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (м. Калуш), обласному конкурсі української естрадної пісні «Водограй» ім. В.Івасюка (м.Івано-Франківськ), обласному конкурсі юних піаністів ім.В.Барвінського (м. Івано-Франківськ) тощо.
За 2016 рік книжкові фонди районної бібліотеки для дітей збагатились на 380 книг на загальну суму 15,0 тис.грн. (10,0 тис.грн. – міський бюджет, 5,0 тис.грн. – спонсорські кошти).
Протягом 2016 року з метою покращення функціонування об′єктів соціальної сфери району за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, коштів державного фонду регіонального розвитку, бюджету розвитку обласного бюджету, спеціального фонду обласного бюджету та районного бюджету впроваджено ряд заходів (поточні та капітальні ремонти, реконструкція, енергозберігаючі заходи, придбання обладнання тощо), зокрема:
Освіта:
- проведено реконструкцію навчальних корпусів загальноосвітньої школи в с. Верхня Липиця Рогатинського району Івано-Франківської області (реконструкція дахів);
- завершено капітальний ремонт системи опалення у Рогатинській спеціалізованій ЗОШ І-ІІІ ступенів №1;.
- проведено капітальний ремонт по заміні вікон на металопластикові у Васючинській ЗОШ I-III ступенів;
- замінено дерев’яні вікна на металопластикові в Рогатинській ЗОШ І-ІІІ ст. №2;
- придбано спортобладнання в Заланівську ЗОШ І-ІІ ст.;
- проведено капітальний ремонт шкільної їдальні у Воскресинцівському НВК;
- проведено роботи щодо облаштування внутрішніх туалетів у Верхньолипицькій ЗОШ І-ІІІ ст. та Черченській ЗОШ І-ІІІ ст.;
- облаштовано фасад будівлі Рогатинської гімназії ім. В.Великого;
- замінено вікна в Світанківській ЗОШ І-ІІІ ст.;
- замінено вікна в актовому залі ШЕВУ;
- замінено вікна, двері та проведено облаштування території Липівського НВК.
Всього проведено робіт на загальну суму 3507,2 тис.грн.
У 2016 році Рогатинську СЗОШ 1-3 ступенів №1 визнано переможцем обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Кращий опорний загальноосвітній навчальний заклад». Для покращення матеріально-технічної бази освітнього закладу з державного бюджету виділено близько 3,0 млн.грн.
Для забезпечення підвозу учнів у 2016 році придбано 4 автобуси.
Культура:
- проведено капітальний ремонт системи опалення та заміна вікон і дверей будинку культури в с. Добринів Рогатинського району - 363,4 тис.грн.;
- проведено капітальний ремонт по заміні вікон та дверей в будинку культури с. Конюшки Рогатинського району – 550,0 тис.грн.;
- матеріально-технічне забезпечення клубу с.Воскресинці – 40,0 тис.грн.
Всього проведено робіт на загальну суму 953,4 тис.грн.
Охорона здоров’я:
- медикаментозне забезпечення та зубопротезування учасників АТО - 100,0 тис.грн.
Соціальний захист:
- проведено капітальний ремонт покрівлі та приміщення територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в с.Данильче Рогатинського району Івано-Франківської області на суму 978,0 тис.грн..
Позитивним результатом діяльності у 2016 році є передача субвенції з міського, селищного та сільських бюджетів для покращення матеріально-технічної бази (медикаментозне забезпечення, одиноких громадян, поточні та капітальні ремонти, енергозберігаючі заходи, придбання матеріалів, оплата послуг тощо) закладів освіти, охорони здоров’я, культури району. Зокрема, у 2016 році органами місцевого самоврядування передано 1783,6 тис.грн. (за даними розпорядників бюджетних коштів), а саме:
- освіта – 651,9 тис.грн. (Рогатинська міська рада, Васючинська, Бабухівська, Пуківська, Липівська, Чесниківська, Григорівська, Воскресинцівська, Верхньолипицька, Підгородянська, Світанківська, Княгиницька, Фразька, Конюшківська, Луковець-Вишнівська, Черченська сільські ради);
- культура – 353,9 тис.грн. (Рогатинська міська рада, Нижньолипицька, Потіцька, Світанківська, Чернівська, Фразька, Явченська, Пуківська, Сарниківська, Підмихайлівська, Бабухівська, Верхньолипицька, Динильченська, Вербилівська, Конюшківська, Підвинянська, Дичківська сільські ради);
- охорона здоров’я – 777,8 тис.грн. (Рогатинська міська рада, Бабухівська, , Лучинецька, Путятинська, Вербилівська, Колоколинська, Верхньолипицька, Сарниківська, Підгородянська, Підкамінська, Світанківська, Нижньолипицька, Стратинська, Данильченська, Княгиницька, Фразька, Конюшківська, Дегівська, Явченська, Луковець-Вишнівська, Черченська сільські ради). Зокрема, у 2016 році в м.Рогатин запроваджено безкоштовне медикаментозне забезпечення дітей, матерів-породіль, пацієнтів хірургічного відділення та безоплатне харчування та безоплатну медичну допомогу в умовах стаціонарного лікування одиноких громадян похилого віку). На виконання заходів міських програм з міського бюджету профінансовано 330,0 тис.грн..
Крім бюджетних коштів для покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, охорони здоров’я, культури району протягом року залучалися благодійні та спонсорські кошти.
 
Демографічний розвиток. Молодіжна та сімейна політика. Демографічна ситуація в районі депресивна, залишається високою смертність населення і низькою народжуваність. Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 жовтня 2016 року становила 41 тис. осіб, з них 9,2 тис. проживали у міських поселеннях та 31,8 – у сільській місцевості.
Упродовж січня–вересня 2016 року в районі зареєстровано 256 живонароджених та 614 померлих (у січні–вересні 2015 року – 266 та 607 осіб відповідно).
Протягом 2016 року в районі проведено 31 захід, що сприяв соціальному становленню молоді, її національному, духовному та військово-патріотичному вихованню і формуванню здорового способу життя.
Оздоровчими та відпочинковими послугами охоплено 864 дитини, що становить 23,3 % від загальної чисельності дітей відповідної вікової категорії району (за даними держстатзвітності в районі нараховується 3713 дітей віком від 7 до 16 років включно).
З 30 травня по 17 червня 2016 р. працювали 17 пришкільних таборів з денним перебуванням та тематичними змінами на базі 14 загальноосвітніх навчальних закладів I-II, I-III ступенів, в яких залучено 433 дитини пільгових категорій.
З 21 червня по 04 липня діяв окружний пластовий вишкільний військово-патріотичний табір «Земля героїв», присвячений 25-ій річниці Незалежності України (залучено 50 дітей).
Протягом чотирьох змін у позаміському закладі оздоровлення та відпочинку дітей «Опілля» (с. Добринів) оздоровлено 369 дітей, з них: 18 дітей пільгових категорій та 200 дітей з Луганської та Донецької областей.
Фінансування оздоровчої кампанії за рахунок коштів районного бюджету становило 178,3 тис.грн., зокрема на:
- пришкільні табори – 78,5 тис.грн.;
- оздоровлення дітей пільгових категорій в таборах - 92,8 тис.грн.;
- вишкіл «Пласту» - 7,0 тис.грн..
За рахунок коштів державного та обласного бюджетів з початку оздоровчої кампанії 10 дітей пільгових категорій району оздоровлено в позаміському закладі оздоровлення та відпочинку дітей «Опілля» (с. Добринів), 15 дітей в дитячому закладі санаторного типу «Сокіл» (с.Сокіл Галицького району), 9 дітей – УДЦ «Молода гвардія» (м.Одеса), 3 – ДП «МДЦ «Артек», 3 – дитячому таборі «Перлина Придністров’я» (Городенківський р-н, с.Михальче).
На обліку в службі у справах дітей райдержадміністрації перебуває 63 дитини, позбавлених батьківського піклування. З них 46 - перебувають під опікою чи піклуванням громадян, 4 дітей, позбавлених батьківського піклування, тимчасово влаштовані в Міжрегіональний центр соціально-психологічної реабілітації дітей (с. Мединя), 2 дітей - учні ПТУ, 4 дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають у спеціалізованих закладах, 2 - влаштовані у прийомні сім’ї, 1- тимчасово влаштована в сім’ю.
Протягом поточного року поставлено на облік 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким надано відповідний правовий статус, знято з первинного обліку 8 дітей, з них у зв’язку з досягненням 18-річного віку - 7 осіб, з усиновленням – 1.
З метою поновлення районного банку даних на дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах протягом 2016 року проводилась робота в ЄІАС «Діти».
На виконання Програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактики бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх на 2013-2016 роки з обласного та районного бюджетів у 2016 р. профінансовано 390,07 тис.грн. на придбання житла для дітей сиріт (сім’я Ладим).
Впродовж 2016 року до Рогатинського РЦСССДМ надійшла інформація від суб’єктів соціальної роботи (в т.ч. самозвернення) щодо 152 сімей різних категорій, у яких здійснено оцінку потреб та охоплено соціальними послугами, 137 члени яких старші 18 років, 114– діти до 18 років. Із них - 70 сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Соціальним супроводом/патронатом охоплено 27 сімей даної категорії, 4 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 2 прийомні сім’ї. У 23 сім’ях подолано, у 2-х мінімізовано складні життєві обставини внаслідок отримання ними комплексу соціальних послуг. 45 сімей (в них – 68 дітей) отримали послуги за карткою отримувача послуг.
Спільно із суб’єктами соціальної роботи здійснено 60 виїздів в сільську місцевість, у 122 сім'ях різних категорій проведено інформаційно-просвітницьку профілактичну роботу з питання випередження складних життєвих обставин. До профілактичних заходів залучено 328 дітей віком до 18 років, 203 молодих людей віком від 18 до 35 років. Здійснено соціальну підтримку 1 неповнолітнього та 13 осіб молодіжного віку, які засуджені до покарань не пов’язаних з позбавленням волі, 42 дітей із сімей учасників АТО, 36 осіб, які постраждали від збройних конфліктів та тимчасової окупації (в т.ч. 2 внутрішньо-переміщені сім’ї), 8 алко/наркозалежних, 2 сім’ї, де є ризик соціального сирітства, 26 дітей-інвалідів, 40 сімей, яким призначена державна допомога при народженні дитини, 8 осіб похилого віку, 2 особи зі статусом постраждалої від торгівлі людьми, 1 жінки з наміром відмовитись від новонародженої дитини.
Фізична культура і спорт. Впродовж 2016 року в районі проведено 56 спортивно-масових заходи, в яких взяло участь близько 4 тис. осіб.
Збірні команди та спортсмени Рогатинщини постійно беруть участь в обласних Спартакіадах та спортивних іграх, де посідають призові місця.
В районі діють 2 дитячо-юнацькі спортивні школи, зокрема: Рогатинська ДЮСШ обласної ради, фінансування якої протягом 2016 року здійснювалось за рахунок коштів обласного бюджету, при співпраці з загальноосвітніми закладами району, з батьківським комітетом, депутатським корпусом обласної та районної ради, та Рогатинська СДЮСШОР, фінансування здійснювалось за рахунок коштів районного бюджету.
У 2016 році для проведення капітального ремонту Рогатинської спеціалізованої дитячої спортивної школи олімпійського резерву з обласного бюджету профінансовано 235,0 тис.грн.
Для покращення матеріально-технічної бази (придбання спортобладнання, участь у змаганнях, виготовлення документації) СДЮСШОР у 2016 році з районного та міського бюджетів освоєно 115,5 тис.грн.
На розвиток фізичної культури і спорту в районі із районного бюджету у 2016 році профінансовано 11,5 тис.грн.
Ринок праці та зайнятість населення. Протягом 2016 року на обліку в районному центрі зайнятості перебувало 1304 безробітних громадян. Кількість зареєстрованих безробітних станом на 01.01.2017 року становила 435 осіб, з них 215 - жінки, 143 - молодь віком до 35 років, 310 - жителі сільської місцевості.
Рівень зареєстрованого безробіття в районі станом на 01.01.2017 року склав 1,76 відсотка, проти 2,19 відсотка станом на 01.01.2016 року.
За сприянням районного центру зайнятості працевлаштовано 1175 осіб, в тому числі 360 зареєстрованих безробітних громадян. До професійного навчання залучено 253 особи. Рівень працевлаштування після профнавчання становить 100 відсотків.
Протягом 2016 року за послугами до служби зайнятості звернулося 67 учасників антитерористичної операції. 11 осіб працевлаштовані на вільні робочі місця, в т.ч.1 особа на новостворене робоче місце, 2 особи отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю та 8 осіб заключили контракт на військову службу. Станом на 01.01.2017 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 34 учасники АТО.
Протягом 2016 року 3814 осіб охоплено профорієнтаційними послугами, із них 1553 особи, які мали статус безробітного та 1243 особи, які навчаються у навчальних закладах різних типів.
За звітний період громадські та інші тимчасові роботи організовувалися у 20 сільських та міській радах, участь у яких взяли 564 безробітних, в тому числі 204 безробітних громадян залучалися до громадських робіт. 16 осіб учнівської молоді в канікулярний період залучалися до участі у громадських роботах.
Протягом 2016 року 18 роботодавцям надана компенсація фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштованих 29 безробітних за направленням районного центру зайнятості на новостворені робочі місця.
Оплата праці. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, зайнятих на підприємствах, в установах, організаціях (з кількістю працівників 10 і більше осіб) Рогатинського району у січні-вересні 2016 року склала 3101 грн. і перевищила в 2,1 рази рівень мінімальної заробітної плати (з 1 травня 2016 р. – 1450 грн.) та становила 75,8% до середнього рівня по області. Порівняно з 9 місяцями 2015 року заробітна плата збільшилась на 29%.
Здійснюється щотижневий моніторинг стану погашення заборгованості із виплати заробітної плати підприємствами району. Станом на 01.01.2017 р., за оперативними даними, заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах, організаціях, установах району відсутня.
На виконання п. 1 плану заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02 березня 2010 року №359-р, розпорядженням райдержадміністрації утворено робочу групу з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення.
З метою належного вирішення проблемних питань, які стосуються підвищення рівня оплати праці, виявлення неоформлених найманих працівників розпорядженням облдержадміністрації від 23.11.2016 року № 796 затверджено Комплексну програму заходів з легалізації заробітної плати в Івано-Франківській області на 2016 рік.
На виконання Комплексної програми заходів з легалізації заробітної плати в Івано-Франківській області на 2016 рік забезпечено функціонування в управлінні соціального захисту населення “гарячої лінії” з питань дотримання законодавства про працю (тіньової оплати праці “у конвертах”, невиплати заробітної плати, її виплати у розмірі нижчому від мінімального рівня, використання праці неоформлених найманих працівників).
Систематично здійснюється моніторинг фінансових результатів діяльності юридичних осіб, які зменшили перерахування податку з доходів фізичних осіб (не виплачують заробітну плату, виплачують менше законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати або в незначних розмірах). Так, на підставі даних звітності розрахунку 1-ДФ за жовтень 2016 року проведено аналіз підприємств, які виплачують заробітну плату менше мінімального рівня і встановлено, що із 194 юридичних осіб 17 підприємств подали розрахунок форми -1ДФ, які виплачували заробітну плату нижче мінімального рівня, та із 93 СГД – фізичних осіб - 8 СГД виплачували заробітну плату менше мінімального рівня.
За 2016 рік проведено 18 засідань районної робочої групи з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення та 3 робочі зустрічі, на яких заслухано керівників 120 суб’єктів господарської діяльності, щодо яких існують ризики порушення законодавства про працю.
Соціальний захист населення. Протягом 2016 року у відділ соціальних допомог за призначенням державних соціальних допомог та житлових субсидій звернулось 8086 громадян, в тому числі за допомогами – 3576 громадян, житловими субсидіями – 3952, субсидіями на тверде паливо - 558 ).
З початку року нараховано житлових субсидій на суму 106940,2 тис. грн., з них проведено перерахунків на суму 50322,1 тис. грн. Профінансовано з початку року 88651,8 тис. грн. Заборгованість станом на 01.01.2017 р. становить - 42630,3 тис. грн.. Субсидій на тверде паливо нараховано на суму 1257,4 тис. грн. і профінансовано на суму 1235,7 тис.грн. Заборгованість на 01.01.2017р – 155,1 тис.грн.
Державних соціальних допомог нараховано та профінансовано на суму 54439,2 тис. грн.. Заборгованість станом на 01.01.2017 року відсутня.
За даними Єдиного Державного автоматизованого реєстру на обліку перебуває 14492 пільговики, на кожного з яких заведена персональна облікова картка.
Станом на 01.01.2017 року з місцевого бюджету виплачено надбавку до пенсії 23 учасникам бойових дій ОУН-УПА на суму 214,5 тис.грн. (кошти місцевого та обласного бюджетів), пільги учасникам бойових дій ОУН-УПА в сумі 137,6 тис.грн., пільги інвалідам по зору І та ІІ груп, інвалідам з дитинства – 112,4 тис.грн. та учасникам АТО – 119,4 тис.грн., одноразову грошову допомогу 355 особам на загальну суму 258,9 тис.грн..
З початку року з державного бюджету на відшкодування витрат за надані пільги пільговим категоріям населення на житлово-комунальні послуги профінансовано 13424,8 тис.грн., виплачено одноразову грошову допомогу 25 інвалідам та малозабезпеченим особам на суму 12,9 тис.грн.
Проведено виплату разової грошової допомоги до 5 травня 2066 ветеранам війни на суму 1104,1 тис.грн. та виплату готівки для придбання твердого палива і скрапленого газу 158 пільговикам на суму 185,0 тис.грн.
На обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації перебуває 178 осіб потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, яким за звітний період нараховано компенсаційних виплат на суму 452,2 тис.грн., профінансовано 458,2 тис.грн. (погашено заборгованість за 2015 рік в сумі 20,4 тис.грн.). Заборгованість по чорнобильських виплатах станом на 01.01.2017 року становить 14,4 тис.грн.
На обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації зареєстровано 143 учасники АТО, з них 1 учаснику надано статус інваліда війни ІІІ групи, 118 учасникам надано статус “учасника бойових дій” та надано пільги відповідно до ст.12 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, 24 учасникам АТО надано пільги за рахунок коштів місцевого бюджету.
У 2016 році за рахунок коштів місцевих бюджетів (районного, міського, сільського) 163 учасникам АТО надано одноразову грошову допомогу на загальну суму 408,0 тис.грн.
До дня захисника Вітчизни 144 учасникам АТО виплачено одноразову допомогу на суму 28,8 тис.грн.( кошти місцевого бюджету).
За рахунок коштів обласного бюджету 6 особам проведено виплату одноразової допомоги на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни на загальну суму 10,0 тис. грн.
Пенсійне забезпечення. З метою наповнення бюджету Пенсійного фонду України і забезпечення своєчасного фінансування виплати пенсій Галицьким об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України Івано-Франківської області на території району проведено відповідну роботу щодо наповнення бюджету та виконання урядових доручень, спрямованих на погашення заборгованості до бюджету Фонду. За 2016 рік надійшло коштів, контроль за сплатою яких здійснюється Пенсійним фондом, в сумі 2049,8 тис.грн. або на 474,8 тис.грн. більше (130,1 відс.) до запланованого обсягу.
Станом на 01.01.2017 року заборгованість платників Рогатинського району по платежах склала 487,6 тис.грн., в т.ч.:
- заборгованість платників Рогатинського району до бюджету Пенсійного фонду із страхових внесків склала 35,4 тис грн. або з початку року зменшилася на 403,8 тис.грн.;
- заборгованість підприємств з відшкодування витрат на виплату пільгових пенсій склала 452,2 тис. грн. або в порівнянні з початком року збільшилась на 399,6 тис. грн..
Станом на 01.01.2017 р. заборгованості по платежах бюджетних установ, які фінансуються з місцевого бюджету немає.
Забезпечено своєчасну виплату пенсій. Загальна сума видатків за 2016 рік склала 232,6 млн.грн., що більше проти минулого року на 6,5 млн.грн.
Станом на 01.01.2017 р. на обліку перебувало 14913 одержувачів пенсій. За результатами розгляду звернень громадян призначено пенсії 416 особам, проведено перерахунок пенсій 605 особам, проведено виплати допомоги на поховання та недоодержаної пенсії 1083 особам. Середня пенсійна виплата в районі склала 1513,38 грн..
Зменшення забруднення навколишнього природного середовища. У 2016 році придбано спецтехніку для збору, транспортування побутових відходів у м.Рогатині (MAN 8.140) на суму 650,0 тис. грн. (кошти з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища).
За кошти міського бюджету придбано 32 контейнери для сміття на суму 190,0 тис. грн..
Розпочато будівництво каналізаційного колектору по вул.Шеремети в м.Рогатині – 955,0 тис.грн. (кошти з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища). Станом на 01.01.2017 року освоєно 920,0 тис. грн.
Запобігання та ліквідація наслідків природних та техногенних катастроф. Основними причинами (видами) виникнення надзвичайних ситуацій в Рогатинському районі у 2016 році були зливові дощі, буревії, град, снігові заметілі, пожежі.
З початку 2016 року в районі зареєстровано 111 пожеж (2015 рік – 104 пожежі), з них, 67 пожеж в природних екосистемах (пожежі сухої трави, післяжнивних залишків, зернових культур, торфу). Зареєстровано 2 випадки загибелі людей (с.Путятинці, с.Козарі) внаслідок отруєння продуктами горіння через необережне поводження з вогнем та 1 випадок травмування людини (отримання опіків) внаслідок пожежі (с.Путятинці).
В районі зареєстровано 2 випадки суїциду (с. Н.Липиця, м.Рогатин).
Внаслідок стихії, що мала місце 21 червня 2016 року, було пошкоджено покрівлі та вікна будинків культури сіл Жовчів, Чернів, Козарі, Добринів та сільському клубі с.Стратин, покрівлі ЗОШ І-ІІ ст. та будинку побуту с.Стратин, позаміського закладу оздоровлення та відпочинку дітей «Опілля» с.Добринів, житлових будинків громадян сіл Лучинці, Стратин, Чернів, Добринів. Загальна сума збитків склала понад 68,0 тис.грн. Для ліквідації наслідків буревію із районного бюджету профінансовано 41,2 тис.грн. для відновлення покрівлі будинку культури с. Козарів.
Внаслідок стихії, що мала місце 01 серпня 2016 року в с.Фрага Рогатинського району, знищено дерев’яну конструкцію та металеве покриття даху Фразької ЗОШ І-ІІ ступенів, пошкоджено покриття сільського клубу, церкви та 3 житлових будинків громадян, пошкоджено посіви сільськогосподарських культур в селах Княгиничі та Приозерне. Загальна сума збитків склала понад 1,5 млн.грн. Для ліквідації наслідків буревію із обласного та районного бюджетів профінансовано 395,7 тис.грн. для відновлення покрівлі Фразької ЗОШ І-ІІ ст. та 4,0 тис.грн. з обласного бюджету для відновлення покрівлі клубу с.Фрага.
В Рогатинському районі налічується 13 захисних споруд цивільного захисту.
На території м. Рогатина встановлено 47 найпростіших укриттів (підвальних, цокольних та інших заглиблених приміщень), придатних для можливого укриття населення, з них 30 – підвали в житлових будинках, 17 – в установах, організаціях та відомствах, в населених пунктах району – 44 підвали по установах, організаціях та відомствах.
У 2016 році на території району зареєстровано 1 випадок виявлення вибухонебезпечних предметів (14.03.2016 с. Кутці), де ідентифіковано 2 одиниці ВНП, які методом контрольованого підриву 15.03.2016 року знешкоджено.
У 2016 році заплановано та проведено 5 комплексних об’єктових навчань, 29 комплексних об’єктових тренувань та 38 протипожежних об’єктових тренувань з питань цивільного захисту.
13.11.2016 внаслідок ускладнення погодних умов, пов’язаних з сніговими заметами та ускладненням проїзду на автошляхах, ДПРЧ -16 УДСНС України в Івано-Франківській області було здійснено 8 виїздів з метою вивільнення з заметів та буксирування транспортних засобів, які не змогли самостійно здійснювати рух. Під час проведення робіт, зі снігових заметів відбуксировано 45 транспортних засобів з них: 4 автобуси (105 осіб), 19 вантажних автомобілів (24 особи), 22 легкових автомобілі (47 осіб).
 
Розвиток місцевого самоврядування. Протягом року в районі реалізовано 6 проектів в рамках обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (688,0 тис.грн. – обласний бюджет, 98,0 тис.грн. – районний бюджет, 203,0 тис.грн.- сільські бюджети та кошти партнерів (спонсорські)):
- Створення інноваційного Центру самоосвіти, культури та дистанційного навчання в клубі села Вербилівці (ремонт клубу);
- Створення ефективної системи енергозбереження Долинянської ЗОШ І-ІІІ ступенів (заміна вікон в школі);
- Створення інноваційної системи енергозбереження в ФАПі с.Кліщівна (ремонт ФАПу);
- Бібліотека – інформаційний центр громади (ремонт бібліотеки в с.Підгороддя);
- Сільська амбулаторія майбутнього (ремонт ФАПу в с.Сарники);
- Створення нової системи енергозбереження Світанківської ЗОШ І-ІІІ ступенів (заміна вікон в школі).
За підсумками четвертого обласного конкурсу «Краща етнокультурна громада» у номінації етнокультурний регіон Опілля переможцем було визнано Верхньолипицьку сільську раду та відзначено премією в сумі 150,0 тис.грн. (проведено ремонт даху в клубі с.Верхня Липиця).
У 2016 році органи місцевого самоврядування району взяли участь у сьомому обласному конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, за підсумками якого переможцями визнано 5 проектів громад району, які будуть реалізовуватись у 2017 році.
За підсумками п’ятого обласного конкурсу «Краща етнокультурна громада» у номінації етнокультурний регіон Опілля переможцем визнано Світанківську сільську раду та буде відзначено премією в сумі 200,0 тис.грн.

 

1.2. Хід виконання районних цільових програм у відповідних галузях і сферах діяльності за 2016 рік
 
Впродовж 2016 року в районі діяло 37 районних цільових програм у відповідних галузях і сферах діяльності. Із загальної кількості затверджених програм на 2016 рік з обласного, районного та місцевих бюджетів було профінансовано заходи 22 програм (59,5% від загальної кількості) на загальну суму 3720,5 тис. грн., проти 21 профінансована програма на загальну суму 3100,7 тис. грн. за 2015 рік.
 
Зокрема, кошти спрямовувались на виконання заходів:
• районної програми розвитку малого підприємництва в Рогатинському районі – 45,2 тис.грн.;
• програми соціально-економічного та культурного розвитку Рогатинського району – 659,3 тис.грн.;
• районної програми «Діти України»– 151,6 тис.грн.;
• районної програми «Культура Опілля» – 37,6 тис.грн.;
• комплексної програми «Здоров'я населення Прикарпаття в Рогатинському районі» - 827,1 тис.грн.;
• районної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз – 107,4 тис.грн.;
• районна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу – 2,9 тис.грн.
• комплексної програми розвитку аграрного сектора економіки Рогатинського району – 15,0 тис.грн.;
• комплексної регіональної цільової програми водного господарства в Рогатинському районі – 42,6 тис.грн.;
• районної програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактики бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх – 398,1 тис.грн.;
• комплексної програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки у Рогатинському районі – 111,9 тис.грн.;
• районної комплексної програми профілактики злочинності – 44,9 тис.грн.;
• районної програми забезпечення системи управління призовною та шефською роботою – 78,7 тис.грн.;
• довгострокової програми мобілізаційної підготовки Рогатинського району – 49,0 тис.грн.;
• районної програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів по зору – 112,5 тис.грн.;
• районної програми соціального захисту населення Рогатинського району – 503,1 тис.грн.;
• районної програми підтримки сімей загиблих і постраждалих учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення – 148,2 тис.грн.;
• районної програми зайнятості населення Рогатинського району – 97,1 тис.грн.;
• районної програми «Про удосконалення системи управління органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та її реформування в Рогатинському районі» - 146,5 тис.грн.;
• програми «Фонд районної ради на виконання депутатських повноважень» - 52,0 тис.грн.;
• програми підтримки ТРК «РАЇ» в Рогатинському районі – 29,8 тис.грн.;
• програми підтримки районної газети «Голос Опілля» та забезпечення відкритості у діяльності органів місцевого самоврядування та органів державної влади – 60,0 тис.грн..
 
Увесь профінансований на програми фінансовий ресурс був освоєний розпорядниками коштів у відповідності до визначених заходів та завдань програм.

1.3. Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери району

Промисловий комплекс
• нестабільність вартості енергоресурсів, сировини, матеріалів, зростання цін постачальників та посередницьких структур;
• недостатність обігових коштів для розширення виробництва, впровадження інноваційної продукції та технологій.
 
Енергоефективність та енергозбереження
• висока енергозатратність котельного обладнання об’єктів бюджетної сфери;
• великі обсяги втрат тепла через огороджуючі конструкції об’єктів бюджетної сфери;
• використання ламп розжарення у закладах бюджетної сфери та зовнішньому освітленні населених пунктів району.
 
Агропромисловий комплекс
• недостатня державна підтримка середніх та дрібних фермерів району;
• недостатнє фінансування «Комплексної Програми розвитку аграрного сектору економіки Рогатинського району на 2012-2016 роки», спрямованої на підтримку агропромислового комплексу;
• відсутність доступних кредитних ліній для сільськогосподарських товаровиробників;
• недостатній рівень забезпечення власними обіговими коштами сільськогосподарських підприємств;
• низька інвестиційна привабливість аграрного сектору;
• значне зношення та ліквідація матеріально-технічної бази;
• відсутність ринків збуту на основні види сільськогосподарської продукції;
• диспаритет цін на сільськогосподарську продукцію.
 
Земельні відносини
Через відсутність фінансування не забезпечено виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 року № 1094 «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природо-заповідного фонду, іншого природоохоронного, рекреаційного та історико-культурного призначення».
 
Лісове господарство
• незадовільний стан лісовозних доріг;
• відсутнє бюджетне фінансування галузі;
• недосконала системи обліку лісів;
• відсутність ефективного і зрозумілого для учасників ринку механізму продажу деревини;
• низька інвестиційна привабливість галузі.
 
Дорожнє господарство, транспорт та зв’язок
• відсутність піщаного та гравійного кар'єрів;
• відсутність фінансування робіт міжремонтних термінів;
• відсутність конкуренції на ринку пасажирських перевезень;
• перевезення пасажирів у приміському внутрішньорайонному сполученні;
• незадовільний стан доріг в окремих напрямах на приміських маршрутах;
• дефіцит кваліфікованих водіїв для здійснення пасажирських перевезень;
• відсів телефонних апаратів;
• дебіторська заборгованість за послуги зв'язку.
 
Будівельна діяльність
• недостатнє фінансування будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів соціально-культурної сфери району.
 
Житлово-комунальне господарство
• недостатнє фінансування з бюджетів всіх рівнів робіт, пов’язаних з реконструкцією водопровідно-каналізаційних мереж, та утримання житлового фонду м. Рогатина;
• недостатнє охоплення м. Рогатина послугами централізованого водовідведення через відсутність каналізаційних колекторів ряду вулиць;
• незадовільний стан автомобільних доріг, які перебувають у комунальній власності.
 
Податково-бюджетна політика
• зростання податкового боргу;
• неналежне оформлення трудових відносин, виплата «конвертованих» заробітних плат та наявність тіньової зайнятості.
 
Інвестиційна та інноваційна діяльність
• низька інвестиційна привабливість району.
 
Розвиток ринку споживчих товарів і послуг. Цінова політика
• врегулювання цінової ситуації на ринку продовольства в районі;
• недостатня робота з місцевими виробниками продовольства, оптовими постачальниками і підприємствами роздрібної торгівлі.
 
Розвиток підприємництва
• дефіцит власних фінансових ресурсів та складність одержання кредитів, відсутність дієвої системи мікрокредитування бізнесу;
• недостатній рівень професійних знань та досвіду підприємців-початківців щодо умов започаткування та ведення підприємницької діяльності.
 
Розвиток туристичної галузі
• відсутність комплексного підходу до розвитку туризму;
• низька ініціатива суб’єктів підприємницької діяльності щодо створення об’єктів туристичного показу, наданні відповідних туристичних послуг, створенню нових робочих місць в туристичній галузі;
• невідповідність матеріально-технічної бази туристично-рекреаційних об’єктів сучасним вимогам;
• незадовільний стан окремих пам’яток культурної спадщини;
• відсутність системного, рекламного та інформаційного забезпечення;
• відсутність закладів сервісного обслуговування туристів.
 
Міжнародне співробітництво
• недостатня співпраця з зарубіжними партнерами щодо реалізації в районі спільних проектів МТД.
Охорона здоров'я
• невідповідність між фінансовою потребою та наявним фінансовим забезпеченням галузі;
• потреба в дооснащеності закладів охорони здоров’я району та оновленні наявного медичного обладнання;
• висока питома вага коштів на оплату праці медичних працівників та оплати за енергоносії в загальному бюджеті сфери охорони здоров’я;
• велика чисельність пільгових категорій населення для забезпечення лікарськими засобами;
• недостатнє кадрове забезпечення сільських закладів охорони здоров’я району;
• забезпечення автотранспортом амбулаторій загальної практики сімейної медицини.
 
Освіта
• оптимізація мережі навчальних закладів району;
• створення опорних загальноосвітніх навчальних закладів та освітніх округів;
• впровадження енергозберігаючих технологій.
Дошкільна освіта
• Мала кількість учнів в населених пунктах району, що не дає можливості відкривати ДНЗ;
• обмежені можливості бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ.
Загальна середня освіта
• Формування бюджету згідно формульної системи на одного учня не дає можливості повністю фінансувати статті видатків для утримання галузі;
• слабка матеріально-технічна база закладів освіти;
• розгалужена мережа загальноосвітніх шкіл із малою кількістю учнів.
Позашкільна освіта
• Слабка матеріально-технічна база закладів;
• недостатнє фінансування на покращення матеріально-технічної бази.
 
Демографічний розвиток. Молодіжна та сімейна політика
• працевлаштування молодих людей;
• відсутність фахівців із соціальної роботи;
• недостатнє фінансування виїздів у сільську місцевість та проведення заходів профілактико-соціального спрямування;
• відсутність транспорту для виїзду в населені пункти району для здійснення соціальної роботи із сільським населенням щодо випередження складних життєвих обставин;
• неспроможність охопити більшість адміністративно-територіальних одиниць та громад соціальними послугами відповідно до Стандартів та критеріїв оцінки соціальної роботи;
• недостатнє фінансування заходів щодо придбання належного житла для дітей, позбавлених батьківського піклування, оскільки за ними закріплено житло непридатне для проживання.
 
Культура
Недостатній обсяг фінансування галузі культури в результаті формульної системи, яка не забезпечує:
• оплату праці в повному обсязі;
• оплату енергоносіїв та придбання палива для сільських закладів культури;
• проведення капітальних ремонтів закладів культури та реконструкцій опалювальних систем;
• зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури;
• книгозабезпечення бібліотек відповідно до потреб читачів;
• паспортизацію об'єктів культурної спадщини.
 
Фізична культура і спорт
• розвиток спортивної матеріально-технічної бази району;
• залучення молодих людей до активного здорового способу життя.
Ринок праці та зайнятість населення
• відсутність або мізерна кількість вільних робочих місць в більшості сільських населених пунктів, відсутність коштів у місцевих бюджетах на створення тимчасових робочих місць для проведення громадських робіт. У 2016 році громадські роботи проводились у 20 сільських і Рогатинській міській радах;
• середній розмір оплати праці по запропонованих вакансіях (1806 грн.) значно нижчий за середню зарплату по району (3101 грн. станом на 01.10.2016 року) та за середню зарплату по області (4091 грн. станом на 01.10.2016 року), що сприяє відтоку з ринку праці району кваліфікованої робочої сили на ринки праці з вищою зарплатою та веде до зниження трудового потенціалу району, ускладнює демографічну кризу в районі;
• невідповідність професійно-кваліфікаційного складу шукачів роботи структурі вільних і новостворених робочих місць. Рівень працевлаштування безробітних з вищою або неповною вищою освітою склав у 2016 році 26 відсотків, рівень працевлаштування безробітних з професійно-технічною та повною середньою освітою – 37,5 відсотки. В той же час протягом 2016 р. на обліку перебувало лише 2 випускники ПТУ і 44 випускники вищих навчальних закладів.
 
Оплата праці
• недотримання окремими суб'єктами підприємницької діяльності державних гарантій щодо оплати праці;
• робота працівників в режимі неповної зайнятості.
 
Соціальний захист населення
• отримання довідок про склад зареєстрованих у житловому приміщенні від міської ради на оформлення ЖКП без звернення заявника;
• відсутність фінансування з державного та місцевого бюджетів для надання пільг на безоплатний проїзд, послуг електрозв’язку та інших пільг окремим категоріям громадян;
• відсутність фінансування з державного бюджету для забезпечення інвалідів санаторно-курортними путівками у санаторій «Черче».
 
Пенсійне забезпечення
• втрата фінансових ресурсів через негативні фактори: зменшення темпів росту заробітної плати платників району, зростання заборгованості підприємств з відшкодування витрат на виплату пільгових пенсій.
 
Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека
• недостатня кількість спецтехніки для збору твердих побутових відходів;
• відсутній організований збір твердих побутових відходів на території району;
• потреба у реконструкції міських очисних споруд.

 
ІІ. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ НА 2017 РІК
 
Цілі і завдання програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2017 рік спрямовані на створення умов для забезпечення:
 
             • стійкого розвитку економіки шляхом:
- стимулювання залучення інвестицій (підготовка інвестиційних продуктів, формування позитивного інвестиційного іміджу району);
- стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу (підтримка конкурентоспроможності бізнесу);
- забезпечення енергоефективності (підтримка альтернативної енергетики);
- удосконалення управління регіональним розвитком (покращення інструментів взаємодії громад для спільного вирішення проблем, підвищення ефективності діяльності підприємств та організацій водопровідно-каналізаційного господарства);
- забезпечення екологічної безпеки району (запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, розвиток екомережі та збереження біорізноманіття, збереження навколишнього природного середовища);
            • розвитку сільських територій шляхом:
- збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції (технологічне переоснащення діючих та створення нових підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, опрацювання засад екологічного сільського господарства, пристосованого до умов Рогатинського району, покращення доступу агровиробників до ринків збуту);
- розвитку сучасних форм кооперації в аграрному секторі;
- удосконалення підготовки фахівців для малого бізнесу в сільській місцевості;
- сприяння самозайнятості у селах;
- розвиток системи первинної медицини сільських територій;
            • розвитку людського капіталу шляхом:
- підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці (вдосконалення системи підготовки молоді до умов регіонального ринку праці, покращення підготовки кадрів для потреб регіональної економіки, у тому числі – розвиток системи освіти впродовж життя);
- підвищення обізнаності та соціальної активності жителів краю (розвиток лідерських та підприємницьких якостей молоді, створення дієвих механізмів мобілізації жителів краю до вирішення місцевих проблем, підвищення екологічної культури населення, забезпечення гострих потреб охорони здоров’я та формування здорового способу життя, збереження регіональних традицій та розвитку української культури, підвищення творчого потенціалу жителів краю);
           • розвитку туристично-рекреаційної сфери шляхом:
- підвищення туристично-рекреаційного потенціалу (створення нових та підтримка наявних туристичних продуктів, розвитку екологічних видів туризму, у тому числі сільського, зеленого туризму).
 
Завдання Програми будуть реалізовуватись за рахунок коштів бюджетів всіх рівнів, державних і обласних фондів, бюджетних коштів призначених для фінансування програм, міжнародної технічної допомоги, коштів донорських організацій, власних і залучених коштів підприємств і організацій, інших джерел не заборонених законодавством України.

III. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РАЙОНУ У 2017 РОЦІ

 
3.1. Податково-бюджетна політика
 
Одним із основних завдань бюджетної політики на 2017 рік є забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи.
Формування прогнозних показників місцевих бюджетів району на 2017 рік здійснено на основі положень Бюджетного та Податкового кодексів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої постановою Верховної Ради України від 14.04.2016 року № 1099-VIII, та інших нормативних документів, що визначають порядок планування місцевих бюджетів.
При розрахунку фінансового ресурсу місцевих бюджетів враховано:
- норми Бюджетного та Податкового кодексів України (зі змінами);
- підвищення розміру мінімальних соціальних стандартів;
- проведення заходів з оптимізації видатків місцевих бюджетів;
- дотримання жорсткої фінансової дисципліни.
Основні цілі (завдання) на 2017 рік:
Забезпечення збалансування показників місцевих бюджетів, підвищення рівня їх фінансової забезпеченості шляхом вжиття заходів щодо збільшення дохідної частини, оптимізації видатків бюджетних установ та дотримання жорсткої бюджетної дисципліни.
Шляхи та критерії вирішення цілей на 2017 рік:
• вжиття комплексу заходів, спрямованих на виконання затверджених місцевими радами планових показників по доходах місцевих бюджетів та їх наповнюваності шляхом активізації роботи з детінізації економіки, легалізації заробітної плати та ліквідації податкового боргу;
• забезпечення неухильного дотримання вимог частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України;
• проведення оптимізації витрат головних розпорядників коштів шляхом виключення непершочергових та неефективних витрат, насамперед тих витрат, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань головного розпорядника коштів;
• вжиття заходів щодо економного та ефективного використання бюджетних коштів та дотримання жорсткої бюджетної дисципліни.
 
3.2. Розвиток реального сектору економіки
 
3.2.1. Промисловий комплекс
Основні цілі (завдання) на 2017 рік:
• підвищення технологічного рівня та конкурентоспроможності промисловості, проведення ефективної політики енергозбереження;
• залучення до участі промисловців району в інвестиційно-економічних форумах, виставках.
Шляхи та критерії вирішення цілей на 2017 рік :
• розширення асортименту продукції та збільшення виробництва товарів народного вжитку на підприємствах;
• збільшення обсягів реалізації готової продукції;
• зниження енергоємності продукції за рахунок впровадження альтернативних джерел енергії.
 
3.2.2. Паливно-енергетичний комплекс
Основні цілі (завдання) на 2017 рік:
• забезпечення надійної та безаварійної роботи електричних і газових мереж для якісного постачання енергоресурсів споживачам району.
Шляхи та критерії вирішення цілей на 2017 рік :
• підвищення надійності постачання електроенергії та природного газу споживачам району.
 
3.2.3. Енергоефективність та енергозбереження
Основні цілі (завдання) на 2017 рік:
• скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах за рахунок ефективного використання енергоносіїв;
• впровадження енергоефективних технологій та обладнання, проведення реконструкції (модернізації) обладнання, а також розширення використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії;
• заміна джерел освітлення на більш енергоефективні;
• формування світогляду населення щодо ефективного використання енергоресурсів за рахунок посилення регуляторних та інформаційно-освітніх функцій місцевих органів влади.
Шляхи та критерії вирішення цілей на 2017 рік:
Протягом 2016 року у бюджетній сфері при наявності фінансування із бюджетів всіх рівнів планується проведення модернізації котельного обладнання, заміна теплових мереж, вікон і дверей на металопластикові, реконструкція та утеплення дахів, утеплення фасадів.
 
3.2.4. Агропромисловий комплекс
Основні цілі (завдання) на 2017 рік:
• об’єднання (кооперація) дрібних сільськогосподарських господарств;
• розвиток та створення заготівельно-збутових обслуговуючих кооперативів в районі;
• сприяння створення сімейних тваринницьких ферм в районі;
• нарощування виробництва молока і м’яса за рахунок будівництва (реконструкції) тваринницьких приміщень та збільшення поголів’я ВРХ;
• введення в товарне виробництво заліснених земель приватної та колективної форми власності та збільшення площ посіву гречки та жита.
Шляхи та критерії вирішення цілей на 2017 рік:
• проведення семінарів з питань організації сільськогосподарського виробництва, менеджменту та маркетингу;
• створення підприємства з переробки топінамбура в с.Конюшки Рогатинського району та розширення площ вирощування топінамбура в районі;
• запровадження технології групового випасання та механізованого доїння корів на культурному пасовищі (село Явче);
• проведення виставково-ярмаркової діяльності для підвищення конкурентоспроможності.
 
Земельні відносини
Основні цілі (завдання) на 2017 рік:
• поновлення нормативної грошової оцінки земель 14 населених пунктів району відповідно до статті 18 Закону України «Про оцінку земель»;
• забезпечення виконання положень Земельного кодексу України, Закону України «Про державний земельний кадастр» щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, видача Витягів з Державного реєстру права власності на земельну ділянку.
Шляхи та критерії вирішення цілей на 2017 рік:
• здійснення заходів щодо вдосконалення порядку ведення обліку і підготовки звітності з регулювання земельних відносин, використання та охорони земель;
• науково-експертне, інформаційне та методичне проведення землевпорядних, землеоціночних робіт, реалізація організаційних заходів щодо проведення земельних торгів;
• виконання заходів районної цільової програми земельної реформи Рогатинського району на період до 2020 року.
 
Лісове господарство
Основні цілі (завдання) на 2017 рік:
• збереження цілісності лісових масивів, як середовищ існування рідкісних і цінних видів рослин і тварин; здійснення заходів, спрямованих на відтворення корінних лісових та рослинних груп високої якості; максимальне використання технологій, що сприяють збереженню і відновленню біологічного різноманіття.
Шляхи та критерії вирішення цілей на 2017 рік:
• підвищення лісистості;
• нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів, забезпечення ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку;
• забезпечення охорони і захисту лісів;
• відтворення, охорона і раціональне використання мисливської фауни;
• раціональне використання лісових ресурсів;
• забезпечення розвитку рекреаційної інфраструктури, провадження еколого-просвітницької діяльності.
 
3.2.5. Дорожнє господарство
Основні цілі (завдання) на 2017 рік:
• розбудова і модернізація транспортної інфраструктури, поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування.
Шляхи та критерії вирішення цілей на 2017 рік:
• експлуатаційне утримання доріг;
• капітальний та поточний ремонт доріг державного та місцевого значення.
 
Транспорт та зв’язок
Основні цілі (завдання) на 2017 рік:
• сприяння більш повному, безпечному, якісному задоволенню потреб населення та економіки району у послугах транспорту, зв’язку та інформації.
Шляхи та критерії вирішення цілей на 2017 рік:
• більш повне охоплення сільських населених пунктів регулярним автотранспортним сполученням шляхом залучення альтернативних перевізників;
• контроль за належним виконанням перевізниками взятих на себе зобов’язань;
• створення рівних умов для доступу споживачів до мережі Інтернет в усіх населених пунктах району – збільшення кількості пунктів колективного доступу до мережі Інтернет.
 
3.2.6. Розвиток будівельної галузі
Основні цілі (завдання) на 2017 рік:
• сприяння розвитку соціальної інфраструктури району, шляхом підвищення ефективності капітальних вкладень та нарощення обсягів будівельних робіт.
Шляхи та критерії вирішення цілей на 2017 рік:
• сприяння акумулюванню коштів бюджетів усіх рівнів та їх спрямування на завершення будівництва (реконструкції, капітального ремонту) соціально важливих об’єктів місцевого значення.
 
Містобудування та архітектура
Основні цілі (завдання) на 2017 рік:
• корегування генеральних планів населених пунктів району та іншої містобудівної документації;
• продовження роботи щодо впровадження містобудівного кадастру району.
Шляхи та критерії вирішення цілей на 2017 рік:
• здійснення моніторингу стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схем планування територій районів, генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій, детальних планів територій).
 
3.2.7. Житлово-комунальне господарство, житлова політика
Основні цілі (завдання) на 2017 рік:
• підвищення якості надання житлово-комунальних послуг.
Шляхи та критерії вирішення цілей на 2017 рік:
• реконструкція водопровідних мереж в м. Рогатині;
• поточний ремонт наявного житлового фонду в м. Рогатині;
• продовження робіт з влаштування зовнішнього освітлення;
• капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг, які перебувають у комунальній власності.
 
3.3. Забезпечення умов для соціально-економічного зростання району
 
3.3.1. Інвестиційна та інноваційна діяльність
Основні цілі (завдання) на 2017 рік:
• формування позитивного інвестиційного іміджу району, створення сприятливих умов для збільшення надходжень в економіку району вітчизняних та іноземних інвестицій, сприяння залученню інвесторів на засадах державно-приватного партнерства до реалізації нових інвестиційних проектів, стимулювання розвитку інноваційно-інвестиційних процесів, що є одним з пріоритетів активізації розвитку економіки району;
• створення умов для реалізації наявного потенціалу через посилення зв’язків між наукою та промисловістю, активізація інноваційного розвитку виробництва.
Шляхи та критерії вирішення цілей на 2017 рік:
• розвиток промоції району шляхом створення, підтримки, функціонування і поширення інвестиційних продуктів серед потенційних інвесторів;
• участь у інвестиційних заходах (форуми, ділові зустрічі, конференції, «круглі столи», презентації тощо) з метою налагодження і розвитку співпраці з інвесторами економіки;
• надання повного сприяння інвесторам, зокрема, в питаннях отримання дозволів і погоджень для реалізації інвестиційних проектів,
• сприяння залученню інвесторів до розвитку соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури району та реалізації інвестиційних проектів з використанням нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, розвитку та застосування екологічно чистих технологій з утилізації твердих побутових відходів на засадах державно-приватного партнерства;
• участь у семінарах, навчаннях щодо організаційно-економічних механізмів впровадження державно-приватного партнерства;
• сприяння поширенню інформації серед бізнесових кіл щодо державної політики в інвестиційній сфері та стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки;
• співпраця з вищими навчальними закладами щодо практичного впровадження науково-технічних розробок.
 
3.3.2. Споживчий ринок. Цінова політика
Основні цілі (завдання) на 2017 рік:
• нарощування суб’єктами господарювання обсягів обороту роздрібної торгівлі, у тому числі і за рахунок легалізації сфери торгівлі;
• збільшення обсягів реалізації товарів вітчизняного виробництва шляхом ширшого залучення в товарооборот продукції місцевих товаровиробників;
• забезпечення належного захисту прав споживачів, контролю за якістю і безпекою продукції та послуг, що реалізуються населенню району;
• моніторинг цінової ситуації на соціально важливі групи продовольчих товарів з метою запобігання необґрунтованому зростанню цін на них.
Шляхи та критерії вирішення цілей на 2017 рік:
• забезпечення насиченості споживчого ринку району товарами місцевого виробництва з урахуванням попиту населення;
• надання підтримки місцевим виробникам соціально важливих продовольчих товарів, сприяння їм у відкритті фірмових підприємств торгівлі для організації торгівлі продукцією власного виробництва, залучення їх до постачання продуктів харчування бюджетним установам району та до участі у ярмаркових заходах;
• організація та проведення постійного моніторингу рівня цін на основні групи продовольчих товарів.
3.3.3. Розвиток підприємництва
Основні цілі (завдання) на 2017 рік:
• забезпечення публічності та безпосереднього впливу громадськості при прийнятті регуляторних актів;
• підвищення якості надання адміністративних послуг;
• підвищення рівня поінформованості суб'єктів підприємницької діяльності;
• надання фінансової підтримки суб'єктам підприємницької діяльності району.
Шляхи та критерії вирішення цілей на 2017 рік:
• реалізація заходів районної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2018 роки;
• сприяння у наданні кредитів суб'єктам малого підприємництва, які працюють у пріоритетних галузях економіки через регіональний фонд підтримки підприємництва в Івано-Франківській області;
• забезпечення функціонування центру надання адміністративних послуг;
• надання фінансової підтримки діяльності бізнес-центру;
• проведення систематичних зустрічей із суб'єктами підприємницької діяльності, засідань ради підприємців при райдержадміністрації.
 
3.3.4. Розвиток туристичної галузі
Рогатинщина володіє багатьма цікавими для туристів об’єктами історико- культурної спадщини, які насправді є різноманітні, представлені значною кількістю археологічних, історичних, ландшафтних, пам’яток архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва.
На території району знаходиться 20 пам’яток архітектури національного значення, 52 пам’ятки містобудування і архітектури місцевого значення, 52 пам’ятки археології, 70 пам’яток історії та монументального мистецтва.
На сьогоднішній день в районі функціонують 4 садиби сільського зеленого туризму, бальнеогрязевий курорт України – санаторій «Черче».
Основні цілі (завдання) на 2017 рік:
• створення сприятливих умов для розвитку туризму.
Шляхи та критерії вирішення цілей на 2017 рік:
• формування мережі туристично-екскурсійних маршрутів та асортименту надання туристичних послуг;
• провадження туристичної діяльності з урахуваннями необхідності забезпечення охорони історико-культурної спадщини;
• налагодження рекламно-інформаційної діяльності, проведеня маркетингових досліджень у туристичній галузі;
• формування позитивного іміджу району шляхом постійного розповсюдження інформації про туристичний потенціал району, включаючи використання інтернет ресурсів.
 
3.3.5. Зовнішньоекономічна діяльність
Основні цілі (завдання) на 2017 рік:
• нарощування обсягів експорту конкурентоспроможної продукції;
• розширення ринків збуту продукції підприємств району.
Шляхи та критерії вирішення цілей на 2017 рік:
• надання інформаційної підтримки районним підприємствам-експортерам у пошуку потенційних партнерів;
• залучення провідних виробників району до участі у міжнародних тендерах, бізнес-форумах.
 
3.3.6. Розвиток міжнародного співробітництва
Основні цілі (завдання) на 2017 рік:
• підвищення ефективності роботи, пов’язаної із залученням міжнародної технічної допомоги;
• поглиблення взаємовигідної співпраці Рогатинського району та міста Рогатина, смт.Букачівці з порідненими і партнерськими містами в рамках підписаних угод.
Шляхи та критерії вирішення цілей на 2017 рік:
• співпраця з порідненими і партнерськими містами з метою поглиблення підприємницьких, освітянських та культурних контактів;
• організація проведення днів Європи і ЄС, Європейського тижня місцевої демократії в Україні та інших заходів, пов’язаних із транскордонним співробітництвом і євроінтеграцією;
• участь в навчально-інформаційних заходах для потенційних аплікантів та представників місцевих органів влади щодо підготовки і реалізації проектів міжнародної технічної допомоги (МТД) та транскордонного співробітництва задля підвищення рівня знань і практичних навичок;
• моніторинг існуючих можливостей залучення МТД і забезпечення своєчасного інформування потенційних аплікантів про можливості різних програм і конкурсів;
• сприяння громадським та неурядовим організаціям у залученні міжнародної технічної допомоги, що передбачає запозичення передового досвіду, програм, методик;
• підготовка проектів для отримання фінансування з міжнародних донорських організацій.
 
3.3.7. Управління об’єктами спільної власності територіальних громад населених пунктів району
Основні цілі (завдання) на 2017 рік:
• підвищення ефективності управління об’єктами спільної власності територіальних громад району.
Шляхи та критерії вирішення цілей на 2017 рік:
• проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічної документації на об'єкти, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста району;
• оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна, яке перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста району, земельні ділянки, на яких воно розташоване та реєстр речових прав на нерухоме майно;
• ремонт та поліпшення планування об'єктів нерухомого майна, яке перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста району;
• забезпечення прозорості процедури передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста району;
• недопущення заборгованості щодо надходжень плати за оренду майна комунальної власності району.
 
3.3.8. Підвищення ефективності діяльності апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади
Основні цілі (завдання) на 2017 рік:
• удосконалення роботи апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади для забезпечення виконання ними наданих державою та районною радою делегованих повноважень.
Шляхи та критерії вирішення цілей на 2017 рік:
• забезпечення прозорості та публічності у діяльності апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади шляхом проведення зустрічей з громадськістю, засідань круглих столів, брифінгів, тощо стосовно роз’яснень рішень органів виконавчої влади вищого рівня та актуальних питань соціально-економічного і культурного розвитку району;
• надання практичної допомоги органам місцевого самоврядування з питань виконання ними делегованих повноважень відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
• покращення матеріально-технічної бази апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що забезпечить можливість виконання належним чином покладених на них функцій;
• підвищення освітнього та кваліфікаційного рівня працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
Заходи будуть реалізовуватись за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.
Орієнтовний обсяг фінансування з районного бюджету на 2017 рік, визначається виходячи із фінансових можливостей його дохідної частини з урахуванням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України.
 
3.4. Розвиток гуманітарної та соціальної сфери
 
3.4.1. Охорона здоров'я
Основні цілі (завдання) на 2017 рік:
• забезпечення надання належної медичної допомоги населенню району при достатньому фінансовому, кадровому забезпеченню та покращенню матеріально-технічної бази наявної мережі закладів здоров’я району в сучасних умовах.
Шляхи та критерії вирішення цілей на 2017 рік:
• належне фінансове забезпечення сфери охорони здоров’я;
• впровадження реформування відповідно до сучасних вимог законодавства;
• забезпечення адресною фінансовою допомогою пільгових категорій населення для придбання лікарських засобів;
• збільшення позабюджетних надходжень та надання права їх першочергового використання при нагальних потребах;
• впровадження енергозберігаючих технологій.
 
3.4.2. Освіта
Основні цілі (завдання) на 2017 рік:
• розвиток системи освіти, підвищення її якості та конкурентоспроможності; створення умов для надання громадянам якісної освіти; рівний доступ до якісної освіти.
Шляхи та критерії вирішення цілей на 2017 рік:
• забезпечення 100% підвозом до місця навчання дітей сільської місцевості, які перебувають за межею пішохідної доступності;
• подальше впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі: забезпечення усіх загальноосвітніх навчальних закладів Ι-ΙΙ, I-III ступенів сучасними комп’ютерними класами (за рахунок коштів державного бюджету) та підключення їх до мережі Інтернет;
• забезпечення належної якості харчування в загальноосвітніх навчальних закладах району, зокрема, дітей із соціально незахищених категорій;
• реорганізація загальноосвітніх навчальних закладів у навчально-виховні комплекси;
• впровадження енергозберігаючих технологій в закладах освіти.
 
3.4.3. Демографічний розвиток. Молодіжна та сімейна політика
Основні цілі (завдання) на 2017 рік:
• належна реалізація на території району державної політики з питань молоді і дітей; створення сприятливих соціально-економічних передумов для життєвого самовизначення та самореалізації молоді; забезпечення належного оздоровлення та відпочинку дітей;
• проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;
• виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
• здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;
• забезпечення взаємодії із структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;
• запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, правопорушень серед дітей, соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпеченні житлом дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким у у 2017 році виповниться 18 років та розвиток сімейних форм виховання;
Шляхи та критерії вирішення цілей на 2017 рік:
• охоплення оздоровчими та відпочинковими послугами до 50% дітей району;
• підтримка молодіжних громадських організацій;
• проведення профілактико-соціальної роботи з дітьми;
• обстеження умов утримання та виховання дітей в сім’ях опікунів, піклувальників, усиновителів, прийомних сім’ях та сім’ях де діти опинились в складних життєвих обставинах, та надання адресної допомоги;
• удосконалення статистичного обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей які опинились в складних життєвих обставинах, в ЄІАС «Діти».
 
3.4.4. Культура
Основні цілі (завдання) на 2017 рік:
• розвиток аматорської творчості, збереження та популяризація Опільських звичаїв, традицій та обрядів;
• зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури та мистецьких колективів;
• збереження та розвиток базової мережі закладів культури району;
Шляхи та критерії вирішення цілей на 2017 рік:
• фінансування потреб галузі у повному обсязі;
• залучення альтернативних джерел фінансування до покращення роботи закладів культури району;
• контроль за якістю та високим рівнем надання послуг щодо організації культурного дозвілля жителів району;
• забезпечення закладів культури кваліфікованими спеціалістами, випускниками вузів та середніх спеціальних навчальних закладів.
 
3.4.5. Фізична культура і спорт
Основні цілі (завдання) на 2017 рік:
• створення належних умов для підвищення рівня фізичного розвитку населення;
• збереження та покращення стану існуючої мережі об’єктів і закладів фізичної культури і спорту, ефективне їх використання та будівництво сучасних спортивних споруд;
• збереження та утримання мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів;
• залучення дітей підлітків, молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом;
• створення належних умов для більш ефективної підготовки спортсменів високої майстерності.
Шляхи та критерії вирішення цілей на 2017 рік:
• залучення широких верств населення до масового спорту, популяризація здорового способу життя;
• забезпечення максимального охоплення дітей та молоді систематичними заняттями фізичною культурою і спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах.
 
3.4.6. Ринок праці та зайнятість населення
Основні цілі (завдання) на 2017 рік:
• розширення бази даних вакансій, активний пошук претендентів на заміщення вакантних посад та скорочення термінів укомплектування вакансій;
• проведення активної політики зайнятості шляхом самозайнятості та отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, впровадження краудфандингового напрямку роботи, проведення індивідуального супроводу протягом 12 місяців окремих категорій громадян;
• професійна орієнтація молоді, в тому числі шкільної, на професії та спеціальності, які користуються попитом на ринку праці або потрібні для проходження військової служби в Збройних Силах України за контрактом.
Шляхи та критерії вирішення цілей на 2017 рік:
• налагодження дієвої співпраці з економічно активними підприємствами, роботодавцями приватного сектору щодо подання вакансій до центру зайнятості, оперативний підбір претендентів на вакансію, профвідбір або профнавчання при необхідності та укомплектування вакансій в найкоротші терміни;
• проведення в районному центрі зайнятості семінарів на орієнтацію безробітних для започаткування власного бізнесу «Як розпочати власну справу», «Від бізнес ідеї до власної справи» з подальшим двотижневим навчанням основ підприємницької діяльності в Івано-Франківському центрі професійно-технічної освіти, та виплатою допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності;
• надання безоплатних консультацій особам, які започаткували власну справу або планують започаткувати, Консалтинговою групою, до якої залучені фахівці різних районних служб;
• проведення семінарів з орієнтації на службу в Збройних Силах України за контрактом за участю працівників райвійськкомату та Держприкордонної служби. Заплановані заходи з орієнтації молоді на навчання військових спеціальностей в державному аграрному коледжі, екскурсія старшокласників у військові частини, дислоковані в м.Івано-Франківську, в Надвірнянський військовий ліцей.
 
3.4.7. Оплата праці
Основні цілі (завдання) на 2017 рік:
• підвищення рівня оплати праці та дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці та вимог законодавства про працю;
• легалізація заробітної плати та зайнятості населення;
• застосування в колективних договорах та дотримання підприємствами, установами та організаціями району норм Генеральної та Територіальної угод.
Шляхи та критерії вирішення цілей на 2017 рік:
• проведення роз’яснювальної роботи серед роботодавців району щодо вимог законодавства про працю;
• проведення моніторингу розмірів заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях району;
• контроль за застосуванням в колективних договорах підприємств, установ та організацій району норм Генеральної , Територіальної та Галузевих угод;
• здійснення моніторингу своєчасності проведення атестації робочих місць за умовами праці та встановлення пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах праці;
• заслуховування на засіданнях робочої групи з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення та районної робочої групи з питань реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, керівників суб’єктів господарювання.
 
3.4.8. Соціальний захист населення
Основні цілі (завдання) на 2017 рік:
• створення умов для поліпшення соціального захисту населення району, зокрема, інвалідів, малозабезпечених, багатодітних сімей, ветеранів національно-визвольних змагань та інтеграції в суспільство громадян з обмеженими фізичними можливостями;
• соціальний супровід осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції (АТО), а також поранених та членів сімей загиблих в ході АТО на сході України;
• фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів;
• підвищення якості надання соціальних послуг.
• Шляхи та критерії вирішення цілей на 2017 рік:
• формування бази даних (приписка, виписка) по місту Рогатин;
• покриття витрат за надані пільги, соціальні допомоги, путівки на санаторне лікування інвалідам за рахунок субвенцій з державного до місцевого бюджетів;
• покращення матеріально-побутових умов та забезпечення реалізації права на пільги учасникам АТО.
 
3.4.9. Пенсійне забезпечення
Основні цілі (завдання) на 2017 рік:
• своєчасне призначення, фінансування і виплата пенсій, забезпечення додержання пенсійного законодавства;
• удосконалення системи функціонування та надання послуг, підвищення прозорості діяльності управління Пенсійного фонду України.
Шляхи та критерії вирішення цілей на 2017 рік:
• виконання бюджету Пенсійного фонду України на 2017 рік, формування бюджету на наступні роки з урахуванням визначених макропоказників на плановий період та планових асигнувань з державного бюджету та забезпечення наповнення бюджету Пенсійного фонду України;
• забезпечення правильності застосування законодавства у сфері пенсійного забезпечення, підготовка до запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування.
 
3.4.10. Розбудова громадянського суспільства
Основні цілі (завдання) на 2017 рік:
• налагодження ефективної співпраці органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства (далі – ІГС) в процесі реалізації стратегії розвитку громадянського суспільства, забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної і регіональної політики.
Шляхи та критерії вирішення цілей на 2017 рік:
• забезпечення максимальної відкритості, прозорості та підзвітності суспільству органів влади шляхом проведення публічних консультацій з громадськістю щодо проектів нормативно-правових актів з актуальних питань соціально-економічного та гуманітарного розвитку району;
• проведення публічних заходів (зустрічей з громадськістю, круглих столів, конференцій, форумів, громадських слухань), вшанування пам’ятних дат і подій суспільно-політичного життя;
• забезпечення участі інституцій громадянського суспільства у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, зокрема, шляхом створення умов для забезпечення та функціонування консультативно-дорадчих органів при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;
• проведення соціологічних досліджень з метою вивчення громадської думки із суспільно-важливих питань у межах району;
• створення інформаційного продукту щодо питань розвитку громадянського суспільства з метою підвищення рівня інституційної та професійної спроможності діяльності інститутів громадянського суспільства.
 
3.4.11. Розвиток інформаційного простору
Основні цілі (завдання) на 2017 рік:
• розвиток інформаційних технологій та інформаційного суспільства;
• підтримка свободи слова в районі, забезпечення конституційного права громадян на доступ до публічної інформації;
• покращення інформування населення району з актуальних питань суспільно-політичного життя;
• забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади;
• налагодження постійного, системного діалогу органів державної влади та громадськості, сприяння конструктивній співпраці між ними, підвищення рівня довіри мешканців району до місцевих органів державної влади;
• підвищення позитивного іміджу району.
Шляхи та критерії вирішення цілей на 2017 рік:
• забезпечення оперативного інформування мешканців району про діяльність органів влади з актуальних питань соціально-економічного та культурного розвитку району;
• роз’яснення рішень органів влади засобами масової інформації (преса, телебачення, радіо, інтернет-видання);
• технічна підтримка, здійснення заходів з оптимізації захисту інформації та забезпечення якісного інформаційного наповнення веб-сайту райдержадміністрації.
 
3.5. Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека
 
3.5.1. Зменшення забруднення навколишнього природного середовища
Основні цілі (завдання) на 2017 рік:
• розвиток інфраструктури охорони навколишнього природного середовища, покращення умов життя населення, екологічної ситуації.
Шляхи та критерії вирішення цілей на 2017 рік:
• реконструкція міських очисних споруд та каналізаційних мереж з метою зменшення обсягів скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти;
• облаштування міського полігону ТПВ та сільських сміттєзвалищ, ліквідація стихійних сміттєзвалищ;
• закупівля спецтехніки та контейнерів для збору ТПВ.
 
3.5.2. Запобігання та ліквідація наслідків природних та техногенних катастроф
Основні цілі (завдання) на 2017 рік:
• запобігання негативному впливу на довкілля стихійних явищ, аварій природного і техногенного походження, зокрема, забезпечення захисту від шкідливої дії вод шляхом будівництва захисних дамб, берегоукріплень, регулювання гідрологічного режиму річок.
Шляхи та критерії вирішення цілей на 2017 рік:
• попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення життєдіяльності населення району;
• проведення роз’яснювальної роботи на підприємствах і організаціях району щодо попередження можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їхніх дій при цьому.
 
3.5.3. Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, розвиток екомережі
Основні цілі (завдання) на 2017 рік:
• недопущення збіднення біологічного і ландшафтного різноманіття, покращення умов для охорони природно-заповідних територій та об’єктів, зокрема, створення нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території району, організація територій заповідних об’єктів.
Шляхи та критерії вирішення цілей на 2017 рік:
• упорядкування земель та об’єктів природно-заповідного фонду на території району;
• виконання робіт із створення захисних лісових насаджень на землях, які не зайняті лісом (деградовані, як непродуктивні тощо);
• забезпечення екологічного виховання населення, інформування громадськості про стан лісового господарства.
 
3.6. Територіальний розвиток
 
3.6.1. Розвиток добровільно об’єднаних територіальних громад
Основні цілі (завдання) на 2017 рік:
• забезпечення збалансованого розвитку добровільно об’єднаних територіальних громад шляхом створення умов для їх сталого економічного розвитку та поліпшення якості життя населення.
Шляхи та критерії вирішення цілей на 2017 рік:
• створення територіальних громад відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 р. №1077-р;
• врегулювання питання передачі повноважень на місця об’єднаним територіальним громадам;
• напрацювання механізмів подальшого забезпечення функціонування та розвитку об’єднаних територіальних громад;
• формування бази даних електронних паспортів територіальних громад;
• створення центрів надання адміністративних послуг у територіальних громадах;
• напрацювання проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку територіальних громад;
• залучення інвестиційних та фінансових ресурсів для соціально-економічного розвитку територіальних громад;
• запровадження енергозберігаючих, екологічних технологій виробництва, розвиток та впровадження альтернативної енергетики;
• розроблення та коригування генеральних планів, зонування територій населених пунктів, які увійшли до складу територіальної громади;
• проведення робіт з благоустрою територіальних громад.
 
3.6.2. Розвиток місцевого самоврядування в районі
Зміцнення засад громадянського суспільства, розвиток демократії, удосконалення правових засад місцевого самоврядування, поліпшення умов для забезпечення життєдіяльності та соціального захисту населення, надання йому соціальних послуг на належному рівні, розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення, реалізація невідкладних і перспективних заходів щодо розвитку комунальних засобів масової інформації.
Основні цілі (завдання) на 2017 рік:
• забезпечення реалізації проектів-переможців сьомого обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування;
• сприяння участі громад району в восьмому обласному конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та шостому конкурсі «Громада кращого довкілля», «Краща спортивна громада», «Краща етнокультурна громада»;
• повне та оперативне висвітлення через засоби масової інформації питань внутрішньої та зовнішньої політики держави, всебічне інформування населення про події соціально-економічного, суспільно-політичного, культурного і духовного життя області та району, діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, політичних та громадських організацій.
Шляхи та критерії вирішення цілей на 2017 рік:
• реалізація 5 проектів сьомого обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, спрямованих на розв’язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування та поширення позитивного досвіду, набутого у процесі їх реалізації;
• участь громад району у восьмому обласному конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та шостому конкурсі «Громада кращого довкілля», «Краща спортивна громада», «Краща етнокультурна громада»;
• підвищення поінформованості населення району щодо діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, політичних та громадських організацій.
 
3.6.3. Пріоритетні завдання щодо соціально-економічного розвитку Рогатинського району у 2017 році
 
1. Реконструкція дахів будівель Рогатинської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів №2.
Проектно-кошторисна документація виготовлена у 2007 році.
 
2. Капітальний ремонт фасаду та заміна вікон в приміщенні районної центральної бібліотеки.
Проектно-кошторисна документація виготовлена. Загальна вартість робіт складає 298,240 тис.грн. (кошти місцевих бюджетів).
 
3. Капітальний ремонт терапевтичного відділення центральної районної лікарні (кошти місцевих бюджетів).
 
4. Сприяння створенню підприємства з переробки топінамбура в с.Конюшки Рогатинського району та розширення площ вирощування топінамбура в районі (кошти сільгосппідприємств району та ПАТ «Індуктор»).
 
5. Поточний ремонт доріг місцевого значення загального користування (Більшівці-Княгиничі (Букачівці-Чернів), Підкамінь-Княгиничі (Беньківці-Помонята), Конюшки-Журавеньки (Чагрів-Букачівці), Дегова-Долиняни, Лопушня-Медуха (Верхня Липиця-Нижня Липиця)) загальною вартістю 950,0 тис.грн. (кошти місцевих бюджетів).

                                                                                                                           Додаток 1

 
Динаміка основних показників економічного і соціального розвитку району за 2010-2015 роки

Показник

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Чисельність наявного населення, тис.осіб

 

44,7

44,1

43,6

43,1

42,5

41,9

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн.

 

1476

1712

2114

2189

2196

2593

Середній розмір місячної пенсії, грн.

 

899,1

981,8

1165,6

1221,4

1242,3

1363,3

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець року, %

 

3,2

2,7

2,1

2,0

2,29

2,19

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн.

 

180,9

329,2

389,8

445,4

532,3

495,4

Обсяг валової продукції сільського господарства, млн.грн.

 

365,1

460,2

491,9

505,2

535,6

494,0

Обсяг капітальних інвестицій, млн.грн.

 

62,7

50,2

45,8

54,9

42,2

78,2

Обсяг прямих іноземних інвестицій, тис.дол.США

 

21712,7

26670,8

26931,2

27345,3

27462,1

26597,7

Обсяг експорту товарів, тис.дол.США

 

4819,7

5750,00

10189,90

6344,60

11918,30

6644,9

Обсяг імпорту товарів, тис.дол.США

 

28089,5

72792,60

5395,10

5731,30

3798,90

5077,0

Роздрібний товарооборот, млн.грн.

 

79,7

95,7

122,4

152,5

199,2

227,2

Обсяг реалізованих послуг, млн.грн.

 

25,3

27,2

30,2

38,1

46,2

54,4

 
                                                                                                                                    Додаток 2
 
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Рогатинського району

Показники

Один. виміру

2015 р.,

звіт

9 міс. 2016 р.

2016 р.,

очік. викон.

2017 р, прогноз

2017 р. у % до 2016 р.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), всього

 

тис. грн.

495381,1

410373,8

547100

599540

109,6

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у розрахунку на одну особу

грн.

11883,1

9843,9

13311,4

14694,6

110,4

Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованої промислової продукції, відсотків до відповідного періоду минулого року

%

100,9

112,4

110,4

109,6

х

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кількість інноваційно активних промислових підприємств

одиниць

-

х

1

1

100,0

Частка інноваційно активних промислових підприємств у загальній кількості промислових підприємств регіону

%

-

х

16,7

16,7

х

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, всього тис.грн. - х 450,0 480,0 106,7

Питома вага реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої продукції промислових підприємств

%

-

х

0,002

0,003

х

Впроваджено нових технологічних процесів, всього

одиниць

-

х

-

-

-

з них - маловідходних, ресурсозберігаючих

одиниць

-

х

-

-

-

Впроваджено виробництво інноваційних видів продукції    одиниць                  -               х                 1                 1        100,0

з них - нових видів техніки

одиниць

-

х

-

-

-

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ

Фінансовий результат до оподаткування (сальдо) по всій сукупності підприємств, крім банків та бюджетних установ (у фактичних цінах, всього)

тис. грн.

282766,6

х

284000,0

284800,0

100,3

Фінансовий результат підприємств, які одержали прибуток

тис. грн.

 

325706,6

 

х

 

326000,0

 

326500,0

 

100,2

Частка підприємств, які одержали прибуток, у загальній кількості підприємств

%

 

93,1

 

х

 

93,2

 

93,5

 

х

Фінансовий результат підприємств, які одержали збиток

тис. грн.

 

42940,0

 

х

 

42000,0

 

41700,0

 

99,3

Частка підприємств, які одержали збиток, у загальній кількості підприємств

%

 

6,9

 

х

 

6,8

 

6,5

 

х

Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до зведеного бюджету, всього

тис. грн.

75721,7

72660,7

166967,0

127880,8

76,6

З них:

 

 

 

 

 

 

 • доходи державного бюджету

тис. грн.

33354,9

22013,9

98040,7

51731,0

52,76

 • доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)

тис. грн.

42366,8

50646,8

72240,7

66992,1

92,7

доходи загального фонду (без трансфертів)

тис. грн.

40258,4

47010,8

67339,2

66017,2

98,0

доходи спеціального фонду

тис. грн.

2108,4

3636,0

4901,5

974,9

19,9

з них: обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів

тис. грн.

139,8

562,2

736,2

0,0

 

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одиницю населення

тис. грн.

1,0

1,2

 

1,7

1,6

94,1

Питома вага бюджету розвитку місцевих бюджетів у загальному обсязі місцевих бюджетів

%

0,4

1,0

1,0

 

х

Капітальні видатки місцевих бюджетів (без трансфертів з державного бюджету) у розрахунку на одну особу

тис.

грн.

0,01

0,3

0,5

0,7

140,0

Видатки місцевих бюджетів, всього

тис. грн.

243552,4

151388,1

347782,9

381321,2

109,6

у т.ч. трансферти

тис. грн.

179894,7

108714,6

263586,2

314349,1

119,3

Надходження коштів від сплати єдиного внеску на загальнообо­в’яз­кове державне соціальне страхування (ЄВ на ЗОДСС)

тис. грн.

 

75181,6

 

43009,1

 

60838,7

 

72055,56

 

118,4

Заборгованість зі сплати ЄВ на ЗОДСС (на кінець звітного періоду)

тис. грн.

1303,96

810,61

767,8

700,00

91,2

Темп зростання (зменшення) заборгованості зі сплати ЄВ на ЗОДСС (до початку року)

%

 

114,7

 

62,2

 

58,88

 

91,2

 

х

Податковий борг за грошовими зобов’язан­нями платників податків без урахування податкового боргу платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства або щодо яких судом прийнято рішення про зупинення провадження у справі

тис. грн.

 

2330,40

 

5010,65

 

4729,10

 

3800,00

 

80,4

У т. ч.:

 

 

 

 

 

 

- до державного бюджету

тис. грн.

1522,72

2715,35

2673,50

2200,00

82,3

- до місцевих бюджетів

тис. грн.

807,68

2295,30

2055,60

1600,00

77,8

Темп зростання (зменшення) податкового боргу за грошовими зобов’язан­нями платників податків без урахування податкового боргу платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства або щодо яких судом прийнято рішення про зупинення провадження у справі, відсотків до початку року

%

76,6

215,0

 

 

202,9

 

 

80,4

х

ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями)

млн. грн.

688,6

558,1

755,6

866,9

114,7

Оборот роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу

 

грн.

16632

13480,6

18384

21248

115,6

Темп зростання (зниження) обороту роздрібної торгівлі

%

84,1

102,4

101,6

101,8

х

Обсяг реалізованих послуг

 

млн. грн.

54,4

28,7

35,0

39,5

112,9

РОЗВИТОК СЕРЕДНЬОГО ТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Кількість суб’єктів середнього та малого підприємництва у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

одиниць

281

х

282

283

100,7

Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) суб’єктів середнього та малого підприємництва у загальному обсязі реалі­зованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання

%

100,0

х

100,0

100,0

х

Кількість зайнятих працівників у середньому та малому підприємництві

тис. осіб

4,1

х

4,15

4,18

100,7

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

одиниць

74

х

75

76

101,3

Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання

%

60,8

х

61,0

61,2

х

Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах

тис. осіб

1,1

х

1,13

1,15

101,8

Частка малих підприємств, які одержали збиток

%

7,2

х

7,1

7,0

х

Фінансовий результат малих підприємств до оподаткування, всього

 

тис. грн.

127855,1

х

128000

128600

100,5

АГРОПРОМИСЛОВИЙ РОЗВИТОК

Продукція сільського господарства у всіх категоріях господарств (у постійних цінах 2010 року), всього

млн. грн.

494

х

482,9

523,8

108,5

у тому числі на одну особу

 

грн.

11852

х

11780

12838

109,0

Індекс продукції сільського господарства у всіх категоріях господарств, відсотків до попереднього року

%

92,2

х

97,8

108,5

 

х

Обсяг продукції рослинництва

 

млн. грн.

282,5

х

304,0

334,0

110,0

Індекс продукції рослинництва, відсотків до попереднього року

 

%

94,3

х

107,6

110,0

х

Обсяг продукції тваринництва

 

млн. грн.

211,5

х

178,9

179,8

100,5

Індекс продукції тваринництва, відсотків до попереднього року

 

 

%

89,7

х

84,6

100,5

х

ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування

тис. грн.

78173

44052,0

79100

80700

102,0

Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одну особу

грн.

1864,7

995,7

1924,6

1977,9

102,8

Обсяг прямих іноземних інвестицій з наростаючим підсумком, з початку інвестування

тис. дол. США

26597,7

26656,1

26650,0

26900,0

100,9

Обсяг прямих іноземних інвестицій на кінець звітного періоду (у відс. до початку року)

%

96,9

100,2

100,2

100,9

х

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу дол.США 636,3 637,7 648,4 659,3 101,7

Обсяг експорту товарів, всього

тис. дол. США

6644,9

6328,6

8400,0

8520,0

101,4

Обсяг експорту товарів, (у відс. до попереднього року)

%

55,8

157,9

126,4

101,4

х

Обсяг імпорту товарів, всього

тис. дол. США

5077,0

3569,3

4700,0

4750,0

101,1

Обсяг імпорту товарів, (у відс. до попереднього року)

%

133,6

85,7

92,6

101,1

х

Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу населення

дол. США

159,3

153,4

204,4

208,8

102,2

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг

%

72,3

-

88,0

94,5

х

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Обсяг виконаних будівельних робіт, всього

 

тис. грн.

297,0

121,0

301,2

325,6

108,1

Індекс будівельної продукції, відсотків до попереднього року

%

14,7

-

100,5

105,5

х

Введення в експлуатацію об`єктів соціальної сфери за рахунок усіх джерел фінансування:

 

 

 

 

 

 

 • загальна площа житла

тис. кв. м

5,9

1,733

2,5

3,0

120,0

 • загальноосвітні навчальні заклади

К-сть/

уч. місць

-

-

-

-

-

 • дитячі дошкільні заклади

К-сть/

місць

-

-

-

-

-

 • лікарні

К-сть/

ліжок

-

-

-

-

-

 • амбулаторно-поліклінічні заклади

К-сть/

відвід. за зміну

-

-

-

-

-

 • клуби та будинки культури

К-сть/

місць

-

-

-

-

-

 • газові мережі

км

1,15

-

-

0,69

-

Темп зростання (зменшення) обсягу прийняття в експлуатацію житла, відсотків до відповідного періоду минулого року

 

%

163,8

61,8

42,4

120,0

х

НАСЕЛЕННЯ ТА РИНОК ПРАЦІ

Середньорічна чисельність наявного населення

 

тис. осіб

41,7

41,3

41,1

40,8

99,3

Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце (вакансію)

 

осіб

3

1

1

1

100,0

ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника

 

грн.

2593

3101

3300

3960

120,0

Темп росту середньомісячної заробітної плати, відсотків до попереднього року

%

118,1

129,0

127,3

120,0

х

Заборгованість із виплати заробітної плати, всього

 

тис. грн.

0

28,1

0

0

х

Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до початку звітного року

%

-

-

х

х

х

Заборгованість з виплати заробітної плати економічно активних підприємств

тис. грн.

0

28,1

0

0

х

Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати економічно активних підприємств (у відс. до початку звітного року)

%

-

-

х

х

х

Середній розмір пенсійних виплат (на грудень звітного року)

 

грн.

1363,29

1412,59

1513,38

1604

106,0

Кількість осіб, застрахованих в системі ЗОДСС (на кінець року)

тис. осіб

9528

9703

9710

9740

100,3

Темп росту кількості застрахованих осіб (до початку року)

%

-

101,8

101,9

100,3

х

ОСВІТА

Охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою

%

46

40

40

42

х

 
 

 

фактичні дані за 2016 рік

 

Основні показники галузі земельних відносин району

Показники

Одиниця виміру

2015 р. звіт.

2016 р. факт.

2017 р. прогноз

2017 р. у % до 2016р.

Реєстрація земельних ділянок

шт.

831

933

940

100,8

Інвентаризація земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів

шт.

-

49

50

102,0

Видача Витягу про нормативно грошову оцінку земельної ділянки

шт.

1879

2810

2810

100,0

 

Основні показники галузі лісового господарства району

Показники

Одиниця виміру

2015 р. звіт.

2016 р. факт.

2017 р. прогноз

2017 р. у % до 2016р.

Обсяг реалізації продукції без ПДВ

тис. грн.

15977

15745

13625

86,5

в т.ч. експорт

тис. грн.

7117

262

-

-

Обсяг заготівлі деревини, всього

м3

31353

26634

29850

112,1

- в т. ч. головне користування

м3

17448

16627

19850

119,4

- рубки пов’язані з веденням лісового господарства

м3

13905

10007

10000

99,9

 

Основні показники галузі освіти району

Показники

Одиниця виміру

2015 р. звіт.

2016 р. факт.

2017 р. прогноз

2017 р. у % до 2016р.

Дошкільне виховання:

 

 

 

 

 

- кількість дошкільних закладів освіти

одиниць

8

8

8

100,0

- кількість дітей у дошкільних закладах освіти

осіб

415

411

460

111,9

- кількість місць у дошкільних закладах освіти

місць

305

305

355

116,4

- кількість навчально-виховних комплексів

одиниць

6

9

10

111,1

- кількість вихованців в навчально-виховних комплексах

осіб

120

171

186

108,8

Загальноосвітні навчальні заклади:

 

 

 

 

 

- кількість навчальних закладів

одиниць

55

48

45

93,8

з них - філій

одиниць

-

6

9

150,0

- кількість учнів у навчальних закладах

осіб

3682

3575

3640

101,8

Позашкільні заклади освіти

одиниць

2

2

2

100,0

- кількість дітей, які відвідують позашкільні заклади освіти

осіб

724

722

725

100,4

 

Основні показники галузі культури району

Показники

Одиниця виміру

2015 р.

звіт

 

2016 р.

факт.

2017 р.

прогноз

2017 р. прогноз у % до 2016р.

Кількість закладів культури,

в тому числі:

клубних,

бібліотек,

ДШМ

одиниць

111

 

59

51

1

111

 

59

51

1

111

 

59

51

1

100,0

 

100,0

100,0

100,0

 

Основні показники сфери охорони здоров’я району

Показники

Одиниця виміру

2015 р.

2016 р.

2017 р. прогноз

2017 р. у %

до 2017р.

Забезпечення району мережею закладів охорони здоров’я

Кількість

закладів

60

60

60

100,0

Забезпечення населення стаціонарними ліжками на 10 тис. населення

Кількість

ліжок на

10 тис. населення

52,8

50,5

50,0

99,0

Обсяги ЕКГ досліджень

Кількість

ЕКГ на 1000

населення

794,3

772,7

796,2

103,0

Обсяги УЗД досліджень

Кількість

УЗД на 1000 населення

615,2

604,3

620,4

102,7

Обсяги ендоскопічних досліджень

Кількість

ендоскопічних досліджень на 1000 населення

50,1

53,3

53,6

100,6

Обсяги рентгенологічних досліджень

Кількість

рентгенологічних досліджень на 1000 населення

264,7

256,9

271,3

105,6

Материнська смертність

Кількість випадків

-

0

0

-

Смертність дітей

до 1 року життя

Проміле

(на 1000 новонароджених)

-

0

0

-

Медикаментозне забезпечення стаціонарних хворих

грн. на 1 ліжкодень

4,00

28,9

34,6

119,7

Забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення в разі амбулаторного лікування

грн. на 1 жителя

3,5

9,06

10,2

112,6

Пільгове забезпечення лікарськими засобами інвалідів та учасників війни в разі амбулаторного лікування

грн. на 1 жителя

300,00

347,66

349,4

100,5

Забезпечення лікарськими засобами онкохворих в разі амбулаторного лікування

грн. на 1 пацієнта

400,00

728,88

730,0

100,2

Забезпечення лікарськими засобами хворих з розладами психіки в разі амбулаторного лікування

грн. на 1 пацієнта

220,00

230,4

235,0

102,0

Забезпечення лікарськими засобами дитячого населення в разі амбулаторного лікування

грн. на 1 пацієнта

300,00

263,94

276,6

104,8

Забезпечення харчуванням стаціонарних хворих

грн. на 1 ліжкодень

6,28

6,15

6,17

100,3

Забезпечення харчуванням пільгових категорій населення в разі стаціонарного лікування

грн. на 1 ліжкодень

8,76

11,33

12,1

106,8

Забезпечення харчуванням в пологовому та дитячому відділеннях

грн. на 1 ліжкодень

6,52

9,45

10,2

107,9

 

Основні показники ринку праці Рогатинського району

Показники

Одиниця виміру

2015 р.

звіт

2016 р.

факт

2017 р.

прогноз

2017 р. прогноз у % до 2016 р.

Чисельність безробітних громадян, які перебували на обліку в ДЦЗ протягом періоду

осіб

1524

1304

1350

103,5

Чисельність незайнятих та безробітних громадян, працевлаштованих СЗ

осіб

1078

1175

1200

102,1

Чисельність безробітних громадян, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

осіб

335

253

260

102,8

Чисельність незайнятих та безробітних громадян, залучених до участі в громадських та інших тимчасових роботах

осіб

660

564

580

102,8

Чисельність незайнятих і зайнятих громадян,яким надано інформаційно- консультаційні та профорієнтаційні послуги

осіб

3984

3814

4000

104,9

 

Основні показники закладів соціальної сфери району

Показники

Одиниця виміру

2015 р.

звіт

2016 р.

факт

2017 р.

прогноз

2017 р. прогноз у % до

2016 р.

Надання державної соціальної допомоги:

- сім’ям з дітьми

тис.грн.

23397,8

24907,6

27336,3

109,8

- малозабезпеченим сім’ям

тис.грн.

14895,7

18478,6

21662,2

117,2

- інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

тис.грн.

7244,7

8628,1

9647,0

111,8

Надання житлових субсидій:

- на житлово-комунальні послуги

тис.грн.

52196,1

106940,2

110000,0

102,9

- на тверде паливо та скраплений газ

тис.грн.

735,40

1257,40

1258,0

100,0

Фінансування за надані пільги:

- на житлово-комунальні послуги

тис.грн.

8526,8

13424,8

20000,0

149,0

- на придбання твердого палива та скрапленого газу

тис.грн.

231,3

185,0

230,0

124,3

 

Основні показники розвитку молодіжної політики та спорту району

Показники

Одиниця

виміру

2015 р.

звіт

2016 р. факт.

2017 р. прогноз

2017 р. прогноз у % до

2016 р.

Рівень охоплення дітей та молоді всіма видами фізкультурно-спортивної та оздоровчої роботи

тис. осіб

4,5

4,6

4,7

102,2

Рівень охоплення дітей та молоді систематичними заняттями фізичною культурою і спортом у ДЮСШ

тис. осіб

0,6

0,5

0,6

120,0

 

Основні показники розвитку автотранспорту Рогатинського району

Показники

Одинця виміру

2015 р. факт

2016 р.

очік.

2017 р. прогноз

2017 р. прогноз у % до 2016 р.

Пасажирооборот (з урахуванням перевезень, виконаних транспортом фізичних осіб-підприємців)

млн. пас.км

31,8

 

 

 

 

29,0

29,3

 

 

                     Додаток 3

Перелік районних цільових програм у відповідних галузях та сферах діяльності, які діють у 2017 році

№ п/п

 

Назва програми

Ким і коли затверджена

Термін реалізації програми

Райдержадміністрація

1

Районна програма «Про удосконалення системи управління органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та її реформування в Рогатинському районі на 2016-2020 роки»

Розпорядження райдержадміністрації

від 16.12.2015 р. №302

Рішення 2 сесії районної ради 7 скликання від 24.12.2015 р. №37-2/2015

2016-2020 рр.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

2

Районна програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів по зору на 2016-2020 роки

Розпорядження райдержадміністрації

від 29.12.2015 р. №325

Рішення 2 сесії (ІІ пленарне засідання) районної ради 7 скликання

від 14.01.2016 р. №46-2/2016

2016-2020 рр.

3

Районна програма соціального захисту населення

на 2017-2021 роки

Розпорядження райдержадміністрації

від 14.12.2016 р. №313

Рішення 6 сесії 7 скликання районної ради від 22.12.2016 р. №140-6/2016

2017-2021 рр.

4

Районна програма підтримки сімей загиблих і постраждалих учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення

Розпорядження райдержадміністрації

від 15.05.2015 року №137

Рішення 30 сесії районної ради 6 скликання від 28.05.2015 р. №421-30/2015

Рішенням 3 сесії районної ради 7 скликання від 31.03.2016 року №73-3/2016 внесено зміни

Рішенням 5 сесії районної ради 7 скликання від 15.09.2016 р. №99-5/2016 внесено доповнення

Рішення 6 сесії районної ради 7 скликання від 22.12.2016 р. №139-6/2016 внесено доповнення до заходів

2015-2017 рр.

Відділ економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

5

Районна програма розвитку малого і середнього підприємництва

на 2017-2018 роки

Розпорядження райдержадміністрації

від 25.11.2016 р. №299

Рішення 6 сесії районної ради 7 скликання від 22.12.2016 р. №138-6/2016

2017-2018 рр.

6

Районна цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім»

на 2017-2021 роки

Розпорядження райдержадміністрації

від 25.11.2016 р. №298

Рішення 6 сесії районної ради 7 скликання від 22.12.2016 року

№137-6/2016

2017-2021 рр.

7

Районна програма «Сільські дороги» Рогатинського району на 2016-2020 роки

Розпорядження райдержадміністрації

від 11.01.2016 р. №5

Рішення 2 сесії (ІІ пленарне засідання) районної ради 7 скликання

від 14.01.2016 р. №47-2/2016

 

2016-2020 рр.

8

Нова редакція Стратегії розвитку м.Рогатина та Рогатинського району

 

Рішення 17 сесії районної ради від 29.09.2005 р. затверджено нову редакцію

-

Відділ освіти райдержадміністрації

9

Районна програма «Діти України»

на 2017-2021 рр.

Розпорядження райдержадміністрації

від 20.12.2016 р. №326

Рішення 6 сесії районної ради 7 скликання від 22.12.2016 р. №141-6/2016

 

2017-2021 рр.

Відділ культури райдержадміністрації

10

Районна програма «Культура Опілля» на 2013-2017 роки

Розпорядження райдержадміністрації

від 26.12.2012 р. №520

Рішення 15 сесії районної ради 6 скликання від 27.12.2012 р. №215-15/2012

Рішенням 4 сесії районної ради 7 скликання від 16.06.2016 року

№ 95-4/2016 внесено зміни

 

2013-2017 рр.

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації

11

Комплексна регіональна цільова програма розвитку водного господарства на період до 2021 року в Рогатинському районі

Розпорядження райдержадміністрації

від 22.05.2013 р. №121

Рішення 17 сесії 6 скликання районної ради від 20.06.2013 р. №252-17/2013

 

До 2021 р.

12

Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Рогатинського району на 2016-2020 роки

Розпорядження райдержадміністрації

від 06.06.2016 р. №175

Рішення 4 сесії районної ради 7 скликання від 16.06.2016 року

№ 82-4/2016

 

2016-2020 рр.

Відділ з питань цивільного захисту, житлово-комунального господарства, будівництва та екології райдержадміністрації

13

Програма поводження з твердими побутовими відходами в Рогатинському районі на 2013-2017 роки

Розпорядження райдержадміністрації

від 13.12.2012 р. №493

Рішення 15 сесії районної ради 6 скликання від 27.12.2012 р. №214-15/2012

2013-2017 рр.

Служба у справах дітей райдержадміністрації

14

Районна цільова програма соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності

на 2017-2021 роки

Розпорядження райдержадміністрації

від 30.12.2016 р. №341

 

2017-2021 рр.

Сектор мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

15

Районна комплексна програма профілактики злочинності на 2016-2020 роки

Розпорядження райдержадміністрації

від 10.12.2015 р. №299

Рішення 2 сесії районної ради 7 скликання від 24.12.2015 р. №38-2/2015

Рішенням 3 сесії районної ради 7 скликання від 31.03.2016 року №72-3/2016 внесено доповнення

2016-2020 рр.

16

Районна програма забезпечення системи управління призовною та шефською роботою

на 2016-2020 роки

Розпорядження райдержадміністрації

від 10.12.2015 р. №297

Рішення 2 сесії районної ради 7 скликання від 24.12.2015 р. №39-2/2015

Рішенням 6 сесії районної ради 7 скликання від 22.12.2016 року №136-6/2016 внесено доповнення до заходів

2016-2020 рр.

17

Програма мобілізаційної підготовки Рогатинського району на 2017-2022 роки

 

Розпорядження райдержадміністрації

від 16.11.2016 р. №286

Рішення 6 сесії районної ради 7 скликання від 22.12.2016 року

№135-6/2016

2017-2022 рр.

Сектор молоді та спорту райдержадміністрації

18

Районна комплексна програма «Молодь Опілля» на 2016-2020 рр.

Розпорядження райдержадміністрації

від 21.12.2015 р. №315

Рішення 2 сесії (ІІ пленарне засідання) районної ради 7 скликання

від 14.01.2016 р. №44-2/2016

2016-2020 рр.

19

Районна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки

проект

2017-2021 рр.

20

Районна цільова програма модернізації та будівництва спортивних споруд на 2013-2017 роки

Розпорядження райдержадміністрації

від 14.11.2012 року №439

Рішення 14 сесії районної ради 6 скликання від 06.12.2012 р.

№197-14/2012

2013-2017 рр.

21

Районна цільова соціальна програма з оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки

Розпорядження райдержадміністрації

від 21.12.2015 р. №314

Рішення 2 сесії (ІІ пленарне засідання) районної ради 7 скликання

від 14.01.2016 р. №43-2/2016

2016-2020 рр.

Центральна районна лікарня

22

Комплексна програма «Здоров’я населення Прикарпаття на 2013-2020 роки в Рогатинському районі»

Розпорядження райдержадміністрації

від 11.12.2013р.№268

Рішення 21 сесії районної ради 6 скликання від 26.12.2013 року

№292-21/2013

Рішенням 27 сесії районної ради 6 скликання від 25.09.2014 року внесено зміни

2013-2020 рр.

23

Районна програма протидії захворювання на туберкульоз в районі 2017-2020 роки

 

Розпорядження райдержадміністрації

від 30.12.2016 р.№339

 

2017-2020 рр.

24

Районна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016-2018 роки

Розпорядження райдержадміністрації

від 07.04.2016 р. №140

Рішення 4 сесії районної ради 7 скликання від 16.06.2016 року

№ 81-4/2016

2016-2018 рр.

25

Районна цільова програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на 2016-2020 роки

 

Розпорядження райдержадміністрації

від 18.12.2015 р. №306

Рішення 2 сесії (ІІ пленарне засідання) районної ради 7 скликання

від 14.01.2016 р. №45-2/2016

2016-2020 рр.

Районна рада

26

Програма «Фонд районної ради на виконання депутатських повноважень на 2017-2021 роки» та положення про порядок використання коштів на її виконання

 

Рішення 6 сесії районної ради 7 скликання від 22.12.2016 року

№134-6/2016

 

 

 

2017-2021 рр.

27

Районна програма підтримки та збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Рогатинського району на 2016-2021 роки

 

Рішення 5 сесії районної ради 7 скликання від 15.09.2016 року

№106-5/2016

 

 

2016-2021 рр.

Районний центр зайнятості

28

Районна програма зайнятості населення Рогатинського району на 2013-2017 роки

Розпорядження райдержадміністрації

від 12.02.2013 р. №39

Рішення 16 сесії районної ради 6 скликання від 14.03.2013 року №232-16/2013

Рішенням 27 сесії районної ради 6 скликання від 25.09.2014 року внесено доповнення

 

2013-2017 рр.

Відділ Держземагенства в Рогатинському районі

29

Програма земельної реформи Рогатинського району на період до 2020 року

Рішення 9 сесії районної ради 6 скликання від 05.01.2012 року

№139-9/2012

 

до 2020 року

ДПРЧ-16 УДСНС України в Івано-Франківській області

30

Комплексна програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки у Рогатинському районі на 2016-2020 роки

 

Розпорядження райдержадміністрації

від 23101.2015 р. №284

Рішення 2 сесії районної ради 7 скликання від 24.12.2015 р. №31-2/2015

2016-2020 рр.

Інші розробники

31

Програма підтримки районної газети «Голос Опілля» та забезпечення відкритості у діяльності органів місцевого самоврядування та органів державної влади на 2014-2020 роки

Рішення 25 сесії районної ради 6 скликання від 25.03.2014 року №339-25/2014

2014-2020 рр.

 

32

Програма підтримки ТзОВ «Телерадіокомпанія РАІ» на 2017-2020 роки

проект

2017-2020 рр.

33

Районна цільова програма надання безоплатної первинної правової допомоги на 2016-2018 роки

Рішення 3 сесії районної ради 7 скликання від 31.03.2016 р. №74-3/2016

 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Додаток 4

Заходи щодо забезпечення виконання завдань за основними напрямами економічної і соціальної політики району у 2017 році

Скачати таблицю

 

                                                                                                                                      Додаток 5
 
Заходи щодо здійснення у 2017 році аналітичних досліджень, прогнозування, програмування і моніторингу реалізації основних завдань програми соціально-економічного і культурного розвитку району на 2017 рік
 
 
 

№ п/п

Заходи

1.

Забезпечення статистичної інформації для здійснення аналізу виконання основних завдань соціально-економічного розвитку, яка не включена до плану державних статистичних спостережень

2.

Розробка проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2018 рік

3

Залучення наукового потенціалу до розв’язання найбільш актуальних проблем соціально-економічного розвитку району

4.

Розробка та видання презентаційних матеріалів за проектами з питань соціально-економічного розвитку, які реалізуються в районі

5.

Надання методичної допомоги при створенні об’єднаних територіальних громад району з питань соціально-економічного розвитку територій; оцінка їх економічного потенціалу

 

Голова РДА

БІЛІНСЬКИЙ ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ

Голова Рогатинської районної державної адміністрації


Тел. приймальні:
24-300; т/ф 24-780


e-mail: rogatyn_rda@i.ua

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Портали

Курс валют

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини