Меню

40 | 2017-05-29

Положення про відділ

Результат пошуку зображень за запитом "тризуб україни фото"

УКРАЇНА

РОГАТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12.01.2017 м. Рогатин   № 9

Про затвердження Положення

про відділ організаційно-інформаційної

роботи апарату райдержадміністрації

Відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року №889-VIII, статті 39 пункту 41, статтей 41, 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09 квітня 1999 року №586, постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року №887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», розпорядження голови райдержадміністрації від 30 грудня 2016 року № 218-к «Про структуру районної державної адміністрації»:

1. Затвердити Положення про відділ організаційно-інформаційної роботи апарату райдержадміністрації (додається).

2. Відділу організаційно-інформаційної роботи апарату райдержадміністрації у своїй діяльності керуватися даним Положенням та іншим чинним законодавством.

3. Відділу організаційно-інформаційної роботи апарату райдержадміністрації, загальному відділу апарату райдержадміністрації на протязі п’яти робочих днів з дня прийняття розпорядження опублікувати розпорядження на веб-сайті райдержадміністрації.

4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 15 квітня 2016 року № 146 «Про затвердження Положення про відділ організаційно-інформаційної роботи апарату районної державної адміністрації”.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації О.Стружанського.

Перший заступник голови районної

державної адміністрації                                                                   Степан Демчишин


                             

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

                                                                               12.01.2017 року  № 9

        ПОЛОЖЕННЯ

        про відділ організаційно-інформаційної роботи

      апарату райдержадміністрації

1. Відділ організаційно-інформаційної роботи апарату райдержадміністрації (далі - відділ) утворюється та ліквідовується головою районної державної адміністрації. Відділ входить до складу апарату райдержадміністрації і в межах району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

2. Відділ підзвітний і підконтрольний голові райдержадміністрації, керівнику апарату райдержадміністрації та управлінню з організаційної роботи апарату обласної державної адміністрації.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, Регламентом районної державної адміністрації, Положенням про апарат районної державної адміністрації, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Основні завдання відділу :

- забезпечує взаємодію з обласною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування, зі структурними підрозділами районної державної адміністрації;

- формує плани роботи районної державної адміністрації і подає їх на затвердження;

- сприяє виборчим комісіям щодо організації проведення виборів, референдумів відповідно до вимог чинного законодавства;

- здійснює контроль за виконанням виконкомами сільських, селищної, міської рад делегованих повноважень органів виконавчої влади;

- бере участь у вирішенні питань адміністративно - територіального устрою та адміністративно - територіальної реформи;

- поширює інформацію про діяльність районної державної адміністрації та її структурних підрозділів через засоби масової інформації, офіційну веб-сторінку райдержадміністрації;

- забезпечує взаємодію місцевих органів виконавчої влади і органів самоврядування з політичними партіями та громадськими організаціями.

5. Повноваження відділу:

- організаційно забезпечує підготовку робочих поїздок до району голови обласної державної адміністрації, його заступників та інших посадових осіб;

- забезпечує взаємозв’язки голови районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування. Організаційно забезпечує підготовку робочих поїздок голови райдержадміністрації до населених пунктів району;

- за дорученням голови, керівника апарату районної державної адміністрації спільно з структурними підрозділами райдержадміністрації організує підготовку проектів рішень районної ради, віднесених до компетенції відділу, які вносяться на розгляд районної ради головою районної державної адміністрації;

- надає практичну і методичну допомогу структурним підрозділам районної державної адміністрації, виконкомам сільських, селищних рад щодо забезпечення їх діяльності в межах компетенції;

- сприяє у межах повноважень відділу у здійсненні сільськими і селищною радами, їх виконавчими органами та сільськими і селищним головами власних повноважень місцевого самоврядування;

- організовує навчання, готує наради з працівниками виконкомів місцевого самоврядування;

- сприяє виборчим комісіям щодо організації проведення виборів, референдумів у частині їх матеріально-технічного забезпечення;

- на основі пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації та структурних підрозділів апарату райдержадміністрації опрацьовує та подає на розгляд голові районної державної адміністрації проекти річних, квартальних планів роботи районної державної адміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням;

- здійснює оперативне планування райдержадміністрації. Формує план заходів райдержадміністрації на місяць, тиждень та проводить аналіз щодо їх виконання;

- бере участь в організаційному забезпеченні засідань колегії, а також нарад, що проводяться головою районної державної адміністрації за участю керівників структурних підрозділів райдержадміністрації;

- узагальнює звіти, що надходять до відділу від структурних підрозділів райдержадміністрації з питань діяльності консультативно – дорадчих органів, створених при райдержадміністрації, здійснює моніторинг їх роботи та готує відповідну аналітичну інформацію керівнику апарату райдержадміністрації;

- за дорученням голови, керівника апарату райдержадміністрації разом з іншими структурними підрозділами та апаратом районної державної адміністрації проводить аналіз рішень та перевірки виконавчих органів місцевих рад (з питань делегованих повноважень) щодо виконання ними законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації. Інформує з цих питань голову районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації;

     - здійснює взаємодію райдержадміністрації з депутатами всіх рівнів;

- розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, віднесених до компетенції відділу;

- забезпечує організаційну підготовку спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації урочистих заходів з нагоди державних і професійних свят та інших масових заходів;

- здійснює організаційні заходи та бере участь, відповідно до компетенції відділу, у вирішенні питань адміністративно-територіального устрою та проведення адміністративно-територіальної реформи на території району;

- організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

- бере участь у підготовці пропозицій до проекту програми соціально-економічного, культурного розвитку та бюджету району;

- бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

 - бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи райдержадміністрації;

 - узагальнює матеріали для підготовки річного звіту голови райдержадміністрації для розгляду на сесії районної ради;

 - готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

 - за дорученням голови та керівника апарату райдержадміністрації готує проекти розпоряджень по створенню робочих груп та комісій із спеціалістів структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації (за погодженням з керівниками структурних підрозділів та керівником апарату райдержадміністрації) для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації та нарадах при голові райдержадміністрації.;

 - організовує в установленому порядку проведення засідань колегії райдержадміністрації, спільних засідань колегії райдержадміністрації та постійних комісій районної ради, "днів адміністрації" у виконкомах сільських, селищній, міській радах, нарад з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, сільськими, селищним, міським головами, семінарів – навчань з головами та секретарями сільських, селищної, міської рад;

   - забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

- бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

  - розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

- опрацьовує спільно з загальним відділом апарату райдержадміністрації запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

  - здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

- забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

   - забезпечує захист персональних даних;

- готує інформаційно-аналітичні матеріали до доповідей голови районної державної адміністрації;

- організовує та здійснює взаємодію місцевих органів виконавчої влади з політичними партіями та громадськими організаціями;

   - здійснює підготовку щоденної експрес-інформації для керівництва райдержадміністрації;

- забезпечує розробку оперативних інформаційних матеріалів про міжнародне становище, внутрішньополітичну ситуацію в державі та стан справ у районі;

  - координує та сприяє діяльності громадської ради при районній державній адміністрації;

- забезпечує підготовку і проведення разом із іншими структурними підрозділами райдержадміністрації консультацій з громадськістю щодо актуальних питань суспільного життя, шляхів розв'язання проблем і визначення перспектив розвитку району, а також з інших питань;

- взаємодіє з політичними партіями, громадськими, релігійними організаціями,
професійними спілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

- узагальнює висновки, пропозиції та зауваження, що надійшли під час проведення консультацій із громадськістю, сприяє врахуванню громадської думки під час прийняття рішень органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- спільно з громадськими організаціями проводить організаційні заходи з відзначення пам'ятних дат та інших визначних подій;

- організовує подання до засобів масової інформації оперативної і достовірної інформації про роботу районної державної інформації;

- готує інформацію про діяльність райдержадміністрації, організовує оприлюднення в засобах масової інформації, на веб-сторінці райдержадміністрації інформаційних матеріалів, підготовлених структурними підрозділами райдержадміністрації;

- здійснює моніторинг висвітлення в засобах масової інформації діяльності райдержадміністрації; організовує оперативне реагування на критичні публікації, виступи, повідомлення тощо;

- сприяє інформаційному наповненню офіційної веб-сторінки райдержадміністрації та оприлюдненню на ній інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток району та держави в цілому;

- виконує інші завдання, покладені на відділ головою районної державної адміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації;

  - здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Права відділу:

- одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- залучати до виконання окремих завдань, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

- вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

- користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

- скликати в установленому порядку наради, проводити семінари-навчання та конференції з питань, що належать до його компетенції.

  - використовувати електронні системи зв’язку і комунікації райдержадміністрації.

- вносити, в установленому порядку, пропозиції щодо удосконалення 
системи забезпечення інформаційної відкритості місцевих органів виконавчої
влади та отримання громадянами інформації про їх діяльність.

- налагоджувати і підтримувати зв’язках з державними, громадськими
та іншими суб'єктами інформаційної інфраструктури з метою залучення їх до
спільного вирішення завдань.

7. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з структурними підрозділами райдержадміністрації, структурними підрозділами апарату райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації в установленому законодавством порядку .

9. Начальник відділу:

- здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

   - розробляє та подає на затвердження голові райдержадміністрації проект Положення про відділ;

- розробляє Посадові інструкції працівників відділу та подає їх на затвердження керівнику апарату райдержадміністрації.;

- планує роботу відділу, узагальнює пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

  - вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

- звітує перед головою райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

  - може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

- представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

- подає керівнику апарату райдержадміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- забезпечує дотримання працівниками відділу Правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

  - здійснює інші повноваження, визначені законом.

10 . Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

Начальник відділу

організаційно-інформаційної роботи

апарату райдержадміністрації                                                   Ірина Вовкун

Голова РДА

БІЛІНСЬКИЙ ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ

Голова Рогатинської районної державної адміністрації


Тел. приймальні:
24-300; т/ф 24-780


e-mail: rogatyn_rda@i.ua

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Портали

Курс валют

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини